حوادث

انتقاد سلاجقه از تخریب محیط زیست در مشهد؛ تخلیه روزانه ۴۰۰ تانکر فاضلاب در کشف‌رود آن را به فاضلاب‌رود تبدیل کرده


معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مشهد گفت: به طور متوسط ​​روزانه 400 تانکر فاضلاب مستقیماً در رودخانه کشف جاده مشهد تخلیه می شود. چهار هزار هکتار زمین با فاضلاب آبیاری می شود که وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی باید در این مبحث وارد شود.