اجتماعی

انتقاد عضو انجمن مددکاری از برگزاری دورهای آموزشی چند روزه مددکاری توسط خیریه ها و سازمانها

. . . . . ز این رو که در ابن دوره ها، شرکت می نند نمی تواند مددکار اجتماعی تلقی شوند.

به گزارش سرخط نیوز، دکتر معصومه معارف و در این باره افزود: حضور برخی از مددکاران اجتماعی برای تدریس دوره های شش روزه تربیت مددکار اجتماعی به طور ضمنی اجازه این اقدام غیرحرفه ای را به مجریان این برنامه می دهد و در نهایت همه اینها باعث می شود. خود خدمت گیرندگان در معرض خطر ارائه مداخلات بی، و آسیب ننده قرار گیرند.

وی در ادامه سخنان خود در وبیناری که به همت انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و دانشگاه علامه طباطبایی در روز مددکار اجتماعی به مناسبت میلاد حضرت علی ع برگزار شد، به تعریف صلاحیت حرفه ای پرداخت و گفت: صلاحیت حرفه ای پرداخت. مجموعه ای از شایستگی ها شامل دانش، مهارت و نگرش است که به تناسب هر شغل یا حرفه ای و توسط فرد در فرآیند آموزشی و تجربی در محیط های آموزشی، کاری و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه ای می شود.
به گفته وی، مددکار اجتماعی که دارای صلاحیت حرفه ای است، رفتار اخلاقی و حرفه ای دارد به این معنا که تصمیم گیری های او اخلاقی و بر اساس کدها و استادان اخلاقی است، حرفه ای بودن در رفتار و ظاهر و ارتباط شفاهی، کتبی و. . . . . .

. . . . . دانش خود را به روز نگه می دارد و ارائه خدمات از مداخلات بر شواهد استفاده می کند. مددکار اجتماعی که دارای صلاحیت حرفه ای است، قادر است از تفکر انتقادی در ارزیابی فعالیت های حرفه ای خود به این معنا باشد که می تواند فعالیت های خود را به طور مستمر بازنگری کند و در مسیر ارتقای مهارت ها، دانش و نگرش های حرفه ای باشد. تلاش کند.
. . . . . اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید.

دکتر حمیده عادلیان عضو هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و مدیر گروه مددکاری
.ایگاه حرفه ای مددکاری اجتماعی در نگاه ننمللی را تشریح کرد.

وی گفت شالش های مددکاران اجتماعی در خصوص ایتالیت افراد غیرحرفه ای در حوزه مددکاری اجتماعی در سایر کشورهای دیگر مطرح می شود.

. . . . . محدود منابع و افزایش تعداد گروه های هدف باعث کاهش اثربخشی و تضعیف یگایگاه مددکاران اجتماعی شده است. آن در حالی است که مددکاران اجتماعی می توانند نقش نبندند که در فرآیند توسعه ایفا نند. اگر هر دو طرح و توسعه در مددکاری اجتماعی مورد نیاز هستند، به نظر می رسد در کشوری مانند ایران نیاز دارد مددکاران اجتماعی برای تقویت نقش خود در فرآیند توسعه جستجو بیشتر است. تجربه های دیگر بیان نمی کند این امر نند که توسعه یابد

مجمد جواد روزبهانی، مددکار اجتماعی و هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران بر جایگاه سازمان های مردم نهاد در

وی با اشاره به برخی تجربیات موفق سازمان های مردم نهاد در ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی توضیح داد که سازمان های مردم نهاد به طور طبیعی ناپذیری در فرآیند مداخلات اجتماعی وارد شده اند و بخش مهمی از مداخلات مددکاری اجتماعی در آینده نیز توسط این سازمان ها ارائه می شود. شواهد شد. در حال حاضر سازمان های مردم نهادی که برای توسعه دانش و مهارت های مددکاران اجتماعی و تقویت نقش حرفه ای آنها تشکیل می شوند. بنها با رصد منظم پیشرفت رح و مشکلی که در این مسیر وجود دارد و بازخوردهای مناسب می تواند مانع از ایجاد انحراف و چالش در من شود.

دکتر راهب مدیر گروه مددکاری اجتماهی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به تلاش های پیشکسوتان مددکاری اجتماعی برای راه اندازی و ادامه فعالیت های رشته مددکاری اجتماعی درایران گفت: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سال 1401 در رشته مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد برای اولین بار پذیرش دانشجو خواهد نمود و این امر به همت اساتید مددکاری اجتماعی و همراهی و مساعدت مسئولین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و سرکار خانم دکتر بختیاری دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی انجام شده است.
. . . . .

. . . . .

انتهای پیام