اقتصادی

بال‌های توسعه گلستان چندوجهی شد/ کشاورزی نمی‌‎تواند همه بار توسعه را به دوش بکشد

سرخط نیوز/گلستان مدیرعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: محورهای توسعه استان شامل چهار حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و استفاده حداکثری از صادرات است.

قدرت‌الله عبدی با کی به به تستیک به دیکسی به سرخط نیوز کید به سرخط نیوز کابدی به به کلم به دیکسی به سرخط نیوز کید: باشد.

وی با بیان اینکه ارزیابی برنامه ششم توسعه در جدول کاری گلستان گنجانده شده است، افزود: مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در برنامه هفتم توسعه چارچوبی را تعیین کرد تا بتوانیم برنامه ششم توسعه را ارزیابی کنیم. تعیین میزان دستیابی به اهداف و ارزیابی ظرفیت های موجود.»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان تاکید کرد: برای تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه در استان گلستان، تعدادی از راهبردها و سیاست های برنامه ششم توسعه به منظور ارزیابی تنظیم شده است. ظرفیت های واقعی توسعه با این ساختار و برخی از مشکلات و معضلات.» گذشته مجدداً بررسی شده و در این زمینه مکاتباتی با 120 دستگاه انجام شده است.

عابدی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه در استان گلستان از شهرستان برس خواهیم داشت گفت

وی متذکر شد: در بریزیرین کردن گل استانستان از ترک که به او می‌گوید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه دو بخش در کنار هم قرار گرفت و صنعت نیز به عنوان یکی از ظرفیت های توسعه استان ذکر شد، تصریح کرد: می بینید که محورهای توسعه استان در چهار بخش کشاورزی، گردشگری، صنعت و استفاده حداکثری از صادرات قرار دارد و اهداف توسعه از یک سو به چندین سو رسیده است.

عابدی تاکید کرد: صنعت می تواند در توسعه بخش کشاورزی بسیار موثر باشد، اما کشاورزی یکی از عناصر اصلی توسعه است و سایر بخش ها نیز حائز اهمیت هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای آبادانی گلستان صنعت و کشاورزی را در کنار یکدیگر قرار داده ایم و هیچ کدام از این دو بر هم برتری ندارند، گفت: می توانند یکدیگر را ارتقا دهند.

انتهای پیام