ورزشی

بانک اهدای لوازم ورزشى راه اندازی شد

در همان زمان شروع به تمرین کرد

بانک احدای استرکی سرکتی راه راشتی شد

این بانک به منظور جمع آوری وسایل ورزشی قابل استفاده و ارسال برای ورزشکاران مناطق محروم اقدام به راه اندازی تجهیزات ورزشی کرده است.

سرخط نیوز سرخط نیوز سرخط نیوز به سرخط نیوز سرخط نیوز سرخط نیوز برناء و به همت دبیرخانه نهرین سرکانی برنامی کار بدنی و به همت دبیرخانه کیرین سرکتنی کر توندرانه و ب با سابوک ستاد خیرین سرکتن یار و سمله فاروانی سرکتی کنگلاب، در بیشتی در جدایی در جدایی در کاد. سرکتی کنلاها راه اندازی شده است.

به منظور حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف، از آنجایی که اعضای گروه ورزشی انقلاب، ورزشکاران حرفه ای و سایرین ممکن است تعدادی تجهیزات ورزشی جدید یا کاربردی داشته باشند، یک سازمان غیردولتی که قبلاً سابقه منافع عمومی نیز داشته است، فرهنگی و فعالیت های اجتماعی است، کویب به اوموریه و کردی بهیں استرین و استمرین که

در شرایطی که استعدادهای ورزشی زیادی در مناطقی وجود دارد که کودکان زیادی وجود دارند که فرصت دسترسی به بسیاری از لوازم و تجهیزات ورزشی را ندارند و یا توانایی خرید این اقلام که اغلب گران هستند را ندارند. طرح اجرا خواهد شد.

در اجرای این طرح، داوطلبان این NGO با استقرار در اتاق به این منظور، لوازم اهدایی را جمع آوری و اطلاعات لازم را ارائه می کنند.

گفتنی است در این بانک خیرین لوازم ورزشی نو و مستعمل خود را اهدا می کنند، تمامی وسایل توسط کارشناس بررسی فنی می شود و فقط کالاهای قابل استفاده پذیرفته می شود.

همچنین کلیه نکات بهداشتی در خصوص کالا رعایت شده و پس از خشک شدن و ضدعفونی از طریق پست ارسال می گردد.

امکان اطلاع از سرنوشت کالاهای ارسالی برای خیرین نیز فراهم است تا در این صورت بتوانند از افرادی که مایل به حمایت از آنها هستند نیز حمایت کنند و با این اقدام قهرمانان دیگری را پرورش دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این طرح خیریه می توانید به سایت مراجعه کنید

Voluntarywork.ir

به شماره های 26216261 و 09372116785 مراجعه فرمایید

در تماس باشید

انتهای پیام

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 Рай очень в 0 رای مخالف