اقتصادی

بلاتکلیفی سه محموله واکسن در گمرک/کسی مراجعه نکرد!

طبق اعلام رسمی گمرک، آخرین بار سه محموله واکسن حمل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) اما به دلیل عدم درخواست و رسیدگی به وزارت بهداشت، ترخیص نشده است، در حالی که اگر اعلام رسمی صورت بگیرد، به روال گذشته در کمتر از 15 دقیقه و با کمترین تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد.

سلیمانی -مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) – در گفتوگو با سرخط نیوز، درباره محموله واکسن وارداتی که همیشه در گمرک مانده و ترخیص نشده است، توضیح داد که همیشه سه محموله واکسن وارد شده است که وزارت بهداشت برای تحویل آن هیچ مراجعه و مکاتب ندارد. است و از این رو گمرک واکسنها را به انبارهای یخچالدار منتقل کرده است.

وی گفت: در 19 فروردین ماه امسال، محموله 21 پالتی واکسن از بلغارستان وارد فرودگاه امام شد و بعد از آن محموله دیگر در 22 فروردین حاوی چهار پالت از آلمان آمد و امروز همزمان با 25 فروردین نیز محموله هفت پالتی دیگر از ژاپن وارد شده است. . . .. .

مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) توضیح بیشتری در این زمینه ارائه کرد و گفت که وقتی محموله اول در 19 فروردین وارد شد، از سوی وزارت بهداشت درخواست ترخیص وجود نداشت، از این رو از هیئت امنای آرزوی انجام شد و به ما اعلام کردند که نامه های و مجوزهای وزارت بهداشت برای رت واکسن وارد شده است، . . . . .

سلیمانی با اشاره به اینکه از گذشته گمرک به محض واکسن آن را از پای پرواز و در کمترین زمان ورود ترخیص کرده و به نماینده بهداشت تحویل داده است، یادآوری می شود که هر زمانی که اولین مکاتبه با گمرک در مورد ترخیص و تحویل گرفتن، وجود دارد. در این رابطه تصمیم گیری کرد اما این جاست که کسی ننوز برای تحویل و ترخیص محموله های وارداتی واکسن اقدامی نکرده و از.

. . . . .

به شارش سرخط نیوز، صادرات واکسن به ایران از نیمه بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد و در آن زمان ارونقی- معاون وقت فنی گمرک ایران- از ورود واکسن خبر داد و اعلام کرد طی هماهنگی های صورت گرفته، ورود واکسن به صورت حمل یکسره و کمتر از 15 دقیقه و بدون طی تشریفات گمرکی ترخیص با حضور گمرکی انجام می شود و محموله ها انجام می دهند وزارت بهداشت می شود.

این در حالی است که طبق شارش گمرک ایران، اوایل اسفند سال لل حدود 158 میلیون دوز واکسن وارد ایران شد ه هر که به یمین رسید.

. . . . .

انتهای پیام