علمی و پزشکی

بلایی که دارو‌های بدن‌سازی سرتان می آورد


کارشناس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به نقش استرس در ایجاد مشکلات و بیماری های قلبی تاکید کرد: در مورد داروهای بدنسازی از برخی اسیدهای آمینه استفاده می شود که این آمینوها اسیدها می توانند باعث آریتمی های خطرناک قلبی شوند. بنابراین تاکید می کنیم که جوانان کمتر از این داروها استفاده کنند و سعی کنند پروتئین های سالم بیشتری مانند تخم مرغ و … مصرف کنند.