اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

«کتامین» دارویی است که معمولاً به عنوان بی حس کننده استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی کاملاً شناخته شده نیست.

یک مطالعه اخیر نشان داد که پیشنهاد کتامین می تواند به افراد کمک کند تا پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری داشته باشند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد راه های جدید برای بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید در مورد نحوه استفاده از کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی که به درمان مقاوم هستند کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روزیزینی این باورها هیشر با کیں با کے کے کے بود.

افراد مبتلا به افسردگی می توانند انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. در مقابل، افراد بدون افسردگی با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر باورهای خود را به روز می کنند که به آن سوگیری خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال این بودند که چگونه کتامین می تواند بر باورهای منفی در بین افراد مبتلا به افسردگی تأثیر بگذارد.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگانی که از افسردگی مقاوم به درمان رنج می بردند، سه تزریق کتامین در یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از اولین تزریق، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به روز رسانی باورهای مثبت پس از درمان با کتامین داشتند. این تغییر با کاهش علائم افسردگی همراه بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو می تواند ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه اصرار دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان