اجتماعی

تأمین روشنایی پل‌های زیرگذر سواره رو امام علی (ع) – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، فاطمه با بیان اینکه چهار پل شهید فتاحی، شهید حیدری، شهید خراسان جنوبی (آغاز) و پل جانبازان غربی در منطقه غرب تهران نصب شده است، گفت:

وی افزود: با توجه به اینکه در سال های گذشته زیر پل شهید فتاحی، شهید حیدری، شهید خراسان جنوبی (آغاز) روشنایی نداشت و بخشی از پل به دلایل فنی با مشکل نور مواجه بود. از عردیبهشت amsale نسب پروژکتور با هدف تامین روشنایی و رفع عیوب و نصب سه دستگاه برقی در دستور کار کریPT

شهردار منطقه 8 اجرای عملیات تامین روشنایی را موجب افزایش دید بصری دانست. پروژکتور تمنج غربت تا بلـــــــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، در عمام علیـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع) ارائه شود.