استان ها

تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران سبزوار نگرانی برای کشت جدید را به دنبال دارد

سرخط نیوز/ خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: روند پرداخت هزینه های گندمکاران به هندی پیش میرود.

علی‌اصغر امانیان در گفت‌وگو با سرخط نیوز در خصوص تولید گندم در شهرستان سبزوار اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم در سبزوار سال زراعی در جریان ۳۷۰۰ سطح است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح قابل برداشت، ۱۲ هزار تن گندم تولید می‌شود.

. . .. . در حال حاضر دولت قیمت ننم را به قیمت مناسب قیمت جهانی تعریف کرده و قیمت این محصول را که در زمان کشت ییلویی ۷۵۰۰ تومان تعیین کرده است. ب فلافاصله در زمان برداشت قیمت را به ۱۱ رار و ۵۰۰ مومان در هر کیلو افزایش داد. ین سیاست بیشتر بر جلب رضایت کشاورزان برای تحویل ننمم به هلوها میزان خرید تضمینی این محصول راهبردی را نیز تا.

امانیان درباره یک ماهه در پرداخت معوقات گندم‌کاران نیز مشخص کرد: البته مسلماً در زمینه پرداخت معوقات گندم‌کاران از جانب دولت خواهد گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در ویژه انمان پرداخت معوقات دولت به گندمکاران گفت: گاهی دولت ناچار برای تامین اعتبارات رون است. با توجه به اینکه هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی و هیات دولت اعلام کردند در اسرع وقت کل بدهی‌ها پرداخت می‌شود، نهایتاً با پیگیری‌های وزارتخانه و اجرایی شدن بانک‌های کشاورزی، طی روزهای گذشته پرداخت‌ها آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و گرم سبزوار در کاهش بارندگی‌ها کشاورزان به ناچار از منابع آبی دیگر می‌توان استفاده کرد که چنین شرایطی بی‌شک بی‌تاثیر بر روی روند تولید می‌شود، اما نمی‌توان از نمونه‌هایی که کلاس‌های کلاس‌ها، کارگاه‌ها، استفاده از روش‌های مختلف استفاده کرد. یلمی و مبارزه با آفات می‌تواند به خوبی عمل کند در زمینه‌ی افزایش سطح زیر کشت ننم داشته باشد.

امانیان به کیفیت محصول مطلوب گندم به نسب سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بارندگی‌ها نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است اما بارندگی‌ها در اردیبهشت سال جاری بهبود یافته است، درست زمانی که نیاز گندم بود و همچنین به مراقبت‌های ویژه می‌پردازیم. ساد سن گندم و کشاورزان، افزایش کیفیت این محصول به لال لل را شاهد بودیم.

ی طاطرنشان کرد: غ بالب و پاییزه‌ شهرستان سبزوار ننم، وو و زلزاست. سبزوار در تولید محصول گندم و جو رتبه اول زیر کشت استان را در اختیار دارد. به خصوص که وا ورود ارقام مناسب با شرایط اقلیمی سبزوار شاهد رضایتمندی کشاورزان از کشت احصن محصول م. چر نند تنش‌های اقلیمی بی‌تاثیر بر کاهش عملکرد کشاورزان، اما کشاورزانی هستند که در این شرایط تا ۱۱ هزار تن گندم بوده‌اند.

انتهای پیام