اقتصادی

تبدیل سواحل مکران به مراکز تربیت نیروی بومی ماهر

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صدور مجوز تاسیس بیش از 4300 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای از زمان استقرار دولت سیزدهم، از ارائه آموزش های مهارتی به مناطق آزاد و سواحل مکران خبر داد.

به گزارش سرخط نیوز، غلامحسین حسینی نیا در یک نشست خبری اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای در هماهنگی و همافزایی بیشتر در آموزش های فنی و حرفه ای تلاش کرده تا با دستگاه های همراه برای اولین بار موضوع آموزش های مهارتی را در کلان کشور ارائه دهد. نهادینه می‌تواند فرصت بسیار خوبی را فراهم کند تا بتواند از طریق سایر شبکه‌های اجتماعی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با آموزش فنی و حرفه‌ای، بخش آموزش‌ها را در سطح کلان تر و هماهنگ تر پیش ببریم.
وی ادامه داد: ما در وزارت مردم معتقدیم کار مردم باید توسط خود مردم انجام شود و با بررسی هایی انجام شود که در چند سال گذشته هیچ مجوز فنی حرفه ای صادر نشده است و این امر باعث شده است که بازار سیاه مجوزها راه بیفتد. . حتی مبالغ گزافی برای گرفتن یک مجوز فنی و حرفهای طلب کرده بودند و برخی از تا دو میلیارد تومان نیز دریافت می کنند و حتی مجوزها تا 8 ماه نیز طول می کشد به نحوی که در 6 ماه سال جاری 35 تا 40 مجوز فنی حرفه ای صادر شده است. توصیه هایی که برای اولین بار در گام اول داوطلبانه بحث سه روزه صدور مجوزها را ارائه کردند.

معاون وزیر کار از صدور بیش از 4337 مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای در دولت سیزدهم خبر داد و با بیان اینکه بیش از 1000 مجور تبدیل به آموزش شده است گفت: بیش از 300 مجوز به زنان و در قالب مشاغل خانگی داده شده است که نشانگر استقبال است. یالای زنان بوده است و امیدواریم هفته آخر اسفند در مشهد الرضا (ع) افتتاح همزمان آنها را داشته باشیم.

ینی نیادامه داد: .. . . . ما به این نتیجه رسیدیم که چرا از امکانات آموزش در محیط کار واقعی استفاده نکنیم و هر بنگاه اقتصادی به یک آموزشگاه فنی و حرفه ای تبدیل شود و برای هر کارگاه یک مرکز فنی حرفه ای در نظر نگیریم تا هر بنگاه به تکنسین ها و کارها. آموزش آموزش راه اندازی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی را هم با جدیت در دستور العار در د د م د

. . .. .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در عین حال از آموزش 500 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد در سال آینده خبر داد و گفت: درصد هستیم تا با ارائه آموزش های مهارتی، این افراد مهارت دیده و با سرمایه اندک در حد پنج میلیون تومان هستند. وارد بازار کار می شوند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه 45 درصد ورودی های مراکز فنی و حرفه ای را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، اظهار کرد: در سازمان فنی و حرفه ای، طرح آموزش کهاد یا هیبریدی مختصری را تعریف کردهایم که باعث می شود آن دانشجویان با آموزش در سازمان فنی و حرفه ای. . . .

ی کیاکید کرد:می . . . .

حسینی نیا، از امضای تفاهم نامه با دبیرخانه مناطق آزاد در روزهای آتی خبر داد و گفت: در قالب آن آموزش های مهارتی را در مناطق آزاد به ویژه مناطق آزاد کمتر توسعه یافته و سواحل مکران می بینید و این سواحل می تواند به مراکز تربیت نیروی انسانی بپردازد. ماهر بومی تبدیل شود.

ئیس زازمان آموزش فنی و حرفه ای، اوو: اگر سرمایه گذاری کند که آنجا نیروی ماهر وجود دارد با خیال آسوده سرمایه گذاری می کند و انقلاب بزرگی ایجاد خواهد کرد.

معاون وزیر کار در پایان کل بودجه آموزش فنی و حرفهای را 1300 تومان ذکر و اظهار کرد: تعداد نیروهای ما کم است و ما نیاز به انقلابی در بخش بودجه سازمان داریم و امیدواریم به ما در مورد تامین مواد اولیه و مصرفی و نو تجهیزات آموزشگاه ها بپردازیم. . . . . .

انتهای پیام