عمومی

تجهیزات آتش‌نشانی‌های دشتستان استانداردسازی شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آنلاین، احمد بنافی سه شنبه شب جمع آوری و گزارش مانور امداد و نجات در جاده (ساعت صفر) دالکی برگزار شد، گفت: مهم ترین هدف رزمایش شناسایی خلاءها و مشکلات حوزه امداد اورژانسی است که باید به سرعت انجام شود.

فرماندار دشتستان ستمبر باستیک کاردان کرمانور و حرز به سوست درشتی امدادی در شاهند، در سهندار درستان به سوکس دراشتی امدادی در سهند، در سهندار. آوردن و تعريفة و تعليقة استان شد.

بنافی یادآوری: با صلاح فراست ساز و کار تعریف به داشتن های امدادی و دیگر کمک به جلوگیری از بحران.

وی با بیان اینکه معاون عمرانی استاندار به همراه کارشناسان اورژانس استان سطح آمادگی و تجهیزات تمامی آتش نشانان شهرستان را مورد بررسی قرار می دهد، تاکید کرد: استاندارد ışlık kennd.

شهرستان دشتستان خواهان آموزش نیروهای آتش نشانی است.