عمومی

تحلیلی بر واقعه اصحاب کهف

از رمعیة داستان اسهاب کهف (آیات 9-26) و ب نجه به تفاسیر به تفاسیر به شرح زیر است:

 1. داستان اسهاب كه يكيك از شغوفتيهاست در عين حال خدا به مصبعمش ميگويد تو كونين پنداشته اي كه داستان اسهاب كهف يكي از عجايب روزرگ است ? (آیه، 9).
 2. داستان اصحاب که با رقیم نسبت به درد درد و به هم عنت است و به هم دیلی است که در آن سوره رقیم توصفیر آنده است (آیه، 9)
 3. حقيقة خبر اشاب كهف چيست؟ خداوند در آیات 13 و 14 و 15 به واقعیت دوستان خود اشاره می کند و می فرماید ما به شما راست می گوییم. آنها جوانان مؤمنی بودند که هدایتشان را تقویت کردیم و دلهایشان را محکم کردیم و بر اساس اعتقادشان به خدای آسمانها و زمین و مخالفت با ظلم و ستم زمانه به آنها الهام کردیم که در غار پناه بگیرند.
 4. خداوند مؤمنان را رها نمی کند. خدا یاری خود را از اصحاب که به شره دادتو که کن انان در براب تاغوت زمان استادند کد به انها لهم که به غار بناه به (ایه، 15) علاوه بر این، این افراد مؤمن باید جزو افرادی باشند که در زمان خود در علم یا سیاست مشهور هستند.
 5. سبر خدا بر كفر است. فرار اسهاب کهف و فراد مدت مدیدی بر شبام انان و بس بیداری انها بری عربت مدروب مشرک دیلی بر سبر خود دارد. خداوند در موارد بسیاری این صبر را به مردم نشان داده است. (هود، 40)
 6. خوب است مرج. کلمه «بعث» ظاهراً در قیامت به کار می رود و دلیل بر بیدار شدن آن از خواب است (12).
 7. منظور از آیه 12 چیست؟ در آين باره مفسران نظرات مختلفي داده اند و به نازرد ميرسد مشكل اصلي اين است كه بايد گفت علم مساوي يا معادل است و تعريفي ندارد. یعنی خداوند به همه چیز آگاه است، اما علم فعلی و خلقت و خلقت ایمان است. این موضوع در مورد موجودات و به خصوص انسان نیز صادق است. اینی همان گونہ کے آلم کدا با عفرینش انسان است کامنید است، انسان هم هر کیھی بکند از نیت تا عقرا همان و تعدید مید. در آن آيه «لنعلم» به آن است كه تا تعليم شود و ما بدانيم كه خليقي آن دو غروف در عن ايه باشد. הר עשיקי אז הר פרפה، המעם מאון و אלם קודה و קרעון מהדוד מהדוד. اینطور نیست که همه چیز در کتاب نوشته شده باشد و همه بر اساس آن عمل کنند. بر تحقق قنون عفرینش، انسان هر دیکی کیںی همان و کےمہ وست وست. در کتاب جستارهای در هستینسیک و مرفعفتنسیک (امیرکبیر، 1395)
 8. دو غروف (حزبين) در ايه 12كدامند؟ در آين ايه با تعليق به فرق «احصي» به افعل و تفضيل به افعل و تفضيل مدر مدرّه است مترحة است مترحة. اینکه خدا با همه چیز آشناست، فرق می کند. خداوند می خواهد در این آیه به نظرات همه گروه هایی که در مورد تحقیق صحبت می کنند اشاره کند. برخی از اصحاب گفتند که ما یک روز و یا قسمتی از روز را در خواب نداشتیم. اما پس از دیدن سکه های قدیمی، مردم بر اساس شواهد تاریخی متوجه قضیه شدند و معلوم می شود که این دیدگاه صحیح تر است. احصی به این منائة است ک از این دو گروه آنک بر اساس هوگود سکه میگوید سکنش به حق نکستر است. البته کسی نیست که بهتر از دیگران با خدا صحبت کند.
 9. فرق «احصی» فعل است یا صیغه افعل التفضیل؟ واژه احصی را مفسران فعل ماضی غالباً از باب افعال گرفته اند، اما به نظر می رسد گرفتن آن از باب ماضی مناسب نیست. ). ترجمه المیزان (ص 337. جلد 13) نیز همین است: زمانِ درنگ شمارشگرترند».
 10. رحمت خدا در این داستان چیست؟ نجات از عزر المان و تورجة ب امان و مدت مدیدی به شوب فردنا اینان خود رحمتی از جانب خداست. کرداند بدن آنها در صبح و شام و با توجه به نیاز هنا به هدی و استر لزمومت زینت خود رحمتی از جانب خداست; به عنک عنک پس از بیداری به کیب از کیب از همه نعمات الهی و هوش و حواس به به از بیداری به کیب از بیداری به به از بیداری به کیب از بیداری به کیب از همه نعمات الهی و هوش و حواس به به به به از بیداری به کیب از بیداری به کیب. از بیداری به کیب از بیداری. حتي پس از بيدار شدن و تصميم به تهيه غذا، به يكديگر هشدار مي دهند كه هيچ كس نبايد از سرنوشت آنها آگاه شود، تا اسير و شكنجه شوند (آية، 20). از همه محمر آن پس از زرک تاریخ شردن و داستان آنها زبانزد خاص و عام هردید.
 11. سگ حیوان همیشه همراه و وفادار است. مربوط به این زمان و هر بار نیست که سگ در طول تاریخ به انسان ها وفادار بوده است. هومشندی و فادابیری آن زبانزد است (آیه 18).
 12. ترس از نزدیک شدن به آنها وجود داشت. در این مدت عده ای از وجود خود در غار باخبر شدند اما گروه و ترس آنها را از نزدیک شدن به آنها باز داشت. .., (آیه، 18).
 13. فرصتی برای پرسش و تحقیق فراهم شد. در آن ایات دو بار از «کذالک بعظناهم» وراز و للذین برانگختی بیان شده است. معلوم است که این موضوع برای دو هدف مهم است. قبل از هر چیز مهم این است که اگر چشم مردم با دیدن سکه های قدیمی کمک نمی کرد، اصحاب نمی دانستند یا نمی توانستند بفهمند چه مدت در خواب هستند، زندگی به درک واقعیت کمک می کند. دوم منتدى است عز از جديدة در هر وقعه اي است (آيه، 19); به آين من كه هر جموع و غروف استقاوم هم در زينده بايد به امر به امر و كوزين بها. شاید راز این است که در آیه 13، باب 13، رازی ایجاد کنیم تا مردم را معرفی کنیم و مردم را به یکدیگر معرفی کنیم. روز قیامة هم زمان قماء و عرض المزید است (عراف، 6؛ نحل، 93).
 14. وعده خدا حق است. بيان داستان اسهاب كه بريا مدروب بريا تبيين دو سلمة است يك تحكيل ومعنه خدا كه ياري مومنان به هر ثلاث ثلاث و دوم زكر تعليق معاد است كه در شكي نيست (آيه 21).
 15. مسائل تاریخی برای همه مهم است. يكين دير از پيامهاي اين ايات توجه به وقايع استمينيه است. هنگامی که داستان اصحاب مردم بر آنان معلوم شد، آنان گمان کردند که مؤمن هستند. در هر دو روست در امر بیانگر توجه به تاریخ و بناها و دینی بری از بین نرفتن اینتره آن است.
 16. تعداد و تعداد مهم نیست. خداوند در آیه 22 پس از ذکر اقوال مختلف در مورد تعداد صحابه، از نزاع و نزاع نهی می کند و علیرغم اینکه برخی ادعا می کنند عدد هفت را برای آنها منطقی تر می دانند، خداوند آن را با ذکر آگاه بودن نفی می کند. تعداد آنها این بدان معنا نیست که عدد مهم است یا نه، اما عدد در آموزش و یادگیری اهمیت زیادی ندارد. این که سه سال و بیشتر در غار بودند ظاهراً گفته دیگران بوده و با پیام آیه 26 منافات دارد که «قل الله علّمم و لا یعلم فی السموات و الارض».
 17. گذشته مانند آینده است. همچنین در خصوص جزئیات مسائل احتمال تاریخی وجود دارد. اتفاقی که می افتد این است که از انجام کار جلوگیری می شود و این به دلیل فراموشی فرد از اصل کار یا عناصری است که در تحقق کار نقش دارند. آیات 23 و 24 سوره کهف بر این موضوع تأکید دارد و خداوند اراده کرده است که هر کاری را انجام دهد. علی علیه السلام هم میفراید: عرفت الله بفسخ العزیم و عرفت الهم.