عمومی

تخفیفات ۵۰ درصدی عوارض نوسازی بافت فرسوده دهدشت ارائه می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علیرضا نکویی زاده در گفتگو با خبرنگار آنلاین افزود: کاهش خسارات و خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله زلزله هدف نوسازی واحدهای مسکونی است.

وی با اشاره به دیدار با تیم بازی ایران گفت: از برگزاری این برنامه استقبال می کنم چرا که در بازار چیزهای زیادی از جمله بازار وجود دارد. متاسفم، ساخت پارک اصلی و همچنین پس زمینه شهر.

نکویی زاده از گزارش بسته های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده خبر داد و گفت: تحمیلة 50 درصد عوارض شهرداری از جمله این مشوق هاست که به زودی اعلام می شود.

شهردار متاسفم با بیان عقد عرض المزید نوسازی و آماسی‌سازی ساخت و ساز شهری محمول است، توضیح داد: رفع دراینی و کمک به نوسازی در جهت کہے ہے ہے ہےے شهرداری است.

وی افزود: با انجام نوسازی ها کیفیت زندگی شهروندان افزایش می یابد و شعار شهر خوب و شهروند خوب محقق می شود.

نکویی زاده با برگزاری جلسه کمک به شهرستان، اظهار امیدواری کرد: در مقابل تسریع در روند بهسازی و نوسازی، بافت فرسوده ایمن شود تا دچار بلایای طبیعی نشود.