استان ها

توسعه آموزش های سواد رسانه ای و فضای مجازی در جامعه

به گزارش خبرگزاری سرخط نیوز از استان سمنان، فرشید فلاح الزامات خدمات فرهنگی و هنری در فضای مجازی استان سمنان را بسیار مهم خواند و شناخت گروه های مختلف مردم به ویژه برای جوانان و تأثیرگذاران بسیار مهم است. مردم . .

مدیر فرهنگ و معارف اسلامی استان سمنان از آمادگی کل دستگاه های اجرایی برای همکاری و مشارکت در برگزاری این دوره خبر داد و گفت: این دوره برای فعالان رسانه ای استان و همچنین کارکنان ادارات برگزار شود.

در جلسه این کارگروه همایشی با حضور اعضای معاونت فرهنگی و ارشاد اسلامی و … بحث و تبادل نظر و مقرر شد اولین جلسه این آموزش برگزار شود. با همکاری یکی از نهادهای فرهنگی در سمنان برگزار شد.