اقتصادی

تولید صنایع میان دستی و پایین پتروشیمی منطقه پارس ۲ برابر می‌شود

سرخط نیوز / بوشهر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس گفت: حدود 21 میلیارد دلار پروژه در منطقه داریم که اگر اینها به تولید برسد ظرفیت تولید در حوزه صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی دو برابر می شود.

وی در گفتگو با سرخط نیوز گفت: این نمایشگاه که به مدت چهار روز ادامه دارد توسط یکی از شرکت های دانش بنیان بومی استان و با عنوان سازمان انرژی ویژه برگزار می شود. منطقه پارس تمام تلاش خود را کرده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه ساخت و ساز در داخل تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صورت گرفت، گفت: این نمایشگاه در مرکز اقتصاد و انرژی کشور و همه شرکت ها برگزار می شود. تولید نفت و گاز در کشور وجود دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور 161 شرکت دانش بنیان که توانایی و دانش تولید تجهیزات صنعت نفت، گاز و نفت را دارند برگزار شد، گفت: 4 روز طول بکشد

به گفته اسدی، مطمئنا اگر بتوانیم این رویدادهای هنری را در معرض حضور شرکت های دانش بنیان قرار دهیم که شاید آنطور که باید شناخته شده نباشند، به اهداف خود نزدیکتر شده ایم.

وی با بیان اینکه امروز بیشتر گاز کشور و نیمی از صنایع و محصولات پتروشیمی کشور در منطقه پارس جنوبی تولید می شود، گفت: به ویژه اینکه بسیاری از صنایع این شرکت را نمی شناسند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی برای شناخت شرکت ها و توانمندی های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است، گفت: ظرفیت تولید در صنایع متوسط ​​و پایین پتروشیمی دو برابر می شود.

انتهای پیام