ورزشی

جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی

کتاب «جامعه‌نصالی فوتبال در جهان جهانی» به بررسی پیچیدگی‌های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این ورزش در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی می‌پردازد. این کتاب تحولات اصلی و بحث‌های اجتماعی در فوتبال را از طریق موضوع موضوع و با موضوعات زیر تحلیل می‌کند: «تاریخ فوتبال و گسترش جهانی آن»، «الگوی خشونت»، «فیفا و مدیریت فوتبال جهان». ، “نژاد، نژادپرستی و سفیدی”، “جنسیت”، “تغییر ماهیت هواداران”، “جنسیت و انقلاب مالی در فوتبال”، “تبدیل بازیکنان به افراد مشهور جهانی” و “افزایش لیگ های جهانی در سراسر جهان” .

گزارش کردن سرخط نیوز و با مراجعه به پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، «جیم کالند»، استاد علوم اجتماعی دانشگاه لندن، انگلستان، نویسنده این کتاب با استفاده از مثال‌های مختلف از سراسر جهان، در هر فصل از کتاب، تغییرات فرهنگی و اجتماعی مختلف به ویژه از دهه 1990 نشم می‌دهد. دهه‌هایی که پیوند فوتبال با رسانه‌های جمعی و دیگر شبکه‌های خارجی مهم و از نظر مالی سودآور شد. نویسنده این کتاب معتقد است که فوتبال محبوب ترین ورزش در هیچ کشوری نیست، اما تعداد فزاینده ای از کشورها مانند برزیل، روسیه، هند و چین از قدرت فوتبال برای اهداف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. مثلاً از ترقيق كسب هوائزي منتجانة كندجانبه ومن جامـجهاني.

حمید پورینگ، مترجم این اثر نیز در یادداشت ها با اشاره به اینکه فوتبال یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی و حتی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرن بیستم است، بیان می کند که جامعه شناسی بسیار دیر به مطالعه این ورزش پرداخته است. او معتقد است که شکل گیری فوتبال مدرن به قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم برمی گردد و دوره های بعدی و با وجود شروع جام جهانی در سال 1930 و استقبال تماشاگران زیاد، هنوز نشانه ای از توجه دیده نمی شود. به فوتبال در آثار متفکران علوم اجتماعی در آن زمان.

مترجم کتاب «فوتبال لور جماعت در بستر جهانی» معتقد است شاید بتوان گفت که این غفلت و غفلت از روی عمد بوده است، زیرا در طول مدت فوتبال، سرگرمی و سرگرمی خالی از تمدن بوده و طبقات خشن محسوب می شود. طبقات کارگر، و جامعه فقیر. اما در دهه های اخیر به ویژه از دهه 1980 به بعد موضوع فوتبال مورد توجه جدی جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و آثار و تحقیقات متعددی در این زمینه منتشر و منتشر شده است.

کتاب «شناخت جامع فوتبال در بستر جهانی» که در سال 1394 منتشر و در سال 1394 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و منتشر شده است یکی از این آثار است که به تحلیل این ورزش و ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی می پردازد. چشم انداز جامعه فرهنگی امروز. یکی از نقاط قوت کتاب این است که خود را به نظریه‌های خاص محدود نمی‌کند، از نظریه‌های اجتماعی متناسب با حوزه‌های مورد بررسی استفاده می‌کند.

همچنین هر بخش از کتاب به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر سیر تاریخی، سایر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این ورزش در سطح جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جامعه شناسی فوتبال در زمینه جهانی

کتاب “دانش شرکتی فوتبال در بستر جهانی”

انتهای پیام