بین الملل

جامعه نسبت به مخاطرات افزایش جمعیت سالمندان در هرم سنی اقناع شود

رئیسی در سومین جلسی ستاد ملی جمیت:

رئیس جمهور «جمعیت» را یکی از نکات مهم و محوری در برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: جمعیت یکی از مولفه های مهم قدرت است و از این رو همه نهادها و سازمان های کشور هستند. مسئول تهیه و اجرای سیاست ها و برنامه های خود در روند افزایش جمعیت هستند.» با جدیت دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سید ابراهیم رئیسی در سومین نشست ورزشگاه «میلی جمعیت» که با حضور مدیران این ویدئو کنفرانس برگزار شد، جمعیت را از محورهای مهم و محوری این انجمن اعلام کرد. برنامه توسعه کشور کیشور موظف است سیاست ها و برنامه های خود را در روند افزایش جمعیت تهیه و اجرای آنها را با جدیت دنبال کند.

رئیس جمهور ترویج فرهنگ ازدواج و کاهش طلاق و کمک به حل معضل ناباروری را از عوامل موثر در افزایش جمعیت می داند که باید در اولویت و اجرای همه دستگاه ها قرار گیرد.

رئیسی با اشاره به اینکه جمعیت یکی از مهم ترین مولفه های قدرت کشور است، گفت: در گذشته در خصوص موضوع سالمندی و ضرورت جوان سازی جمعیت و موارد مربوط به آن بی توجهی هایی صورت گرفته است. برای محافظت از سالمندان باید تدابیری اتخاذ شود.» همچنین تمرکز بر فرهنگ سازی و اقناع جامعه در زمینه خطرات افزایش جمعیت سالمندان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس جمهور بر ضرورت تفویض مسئولیت توزیع بودجه های اختصاص یافته به موضوع جوان سازی جمعیت از مرکز جمعیت کشور به سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد، آیا تنها اجرای طرح های تشویقی می تواند دغدغه سالمندان را برطرف کند یا خیر؟

در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت هر رده سنی در کیشور به تفکیک ارائه شد و بر لزوم توجه جدیتر به موضوع جمعیت در برنامه هفتم توسعه کیشور تاکید شد.

انتهای پیام