عمومی

جاه‌طلبی که باید از آن فرار کرد

برای کسانی که اخبار سیاسی را کمی جدی تر و کمی بیشتر از ظاهر اخبار دنبال می کنند، به خصوص با توجه به شخصیت زنان سخت گیر ایرانی در فرانسه، این گزارش منتشر می شود. فارسی دیادریه ایکهایی نیز از آن دیدار نیست که کے اسل خبر را تاعد را میکرد. در رسانه های فارسی زبان چندان معنا نداشت، به این دلیل بود که فردی که این زنان را به فرانسه دعوت کرد، فردی به نام برنارد هانری بود و با رئیس جمهور فرانسه ملاقاتی ترتیب داد. خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو که این گزارش را در این دیدار تهیه کرده بود، اعلام کرد که ریاست جمهوری نمی خواهد برنارد هانری در تصویر باشد. روگر یورو نیوز فارسی کینین است : «جورج مالبرونو، خبرنگار روزنامه فیگارو، به نقل از روزمری در کاخ الیزه، راگر داد که دفتر راهدست کاکہ فرانسه کے برنارـ هنری لوی، نویسنده فرانسوی و شخص مشهور رسانه ای در دیدار امانوئل مکرون زنان علیه دولت ایران در عکس ها دیده می شود. اغر نیازی به دیلی بری دیگر بودن اسل دیدار کودد، می شود گفت: از عسمان نزل شد. امثال من که در هفت سال گذشته دانشجوی دانشگاه پاریس بوده‌ایم، به خوبی می‌دانیم که چیزی به نام فرد مشکوک حتی در فرانسه وجود ندارد. لوی از یودیان برنام الجزیره و از تدونت دانشسرای علیه است و در دور دوره ای از زیابیران ماویست لوی توسر و شرل بتلهایم بود. و پس از مائوئیسم به سوسیالیسم گروید و به رهبر حزب سوسیالیست فرانسه فرانسوا میتران نزدیک شد و به او نزدیک شد.

در دهۀ هشتاد، لوی، با گروهی از همفکران خود، از مائویسم به راست، و در مواردی، به راست افراطی گرایش پیدا کرد و گروه دست راستی «نوفیلسوفان» را ایجاد کرد. در جریان انتخابات جمهوری فرانسه در سال 2014 نیکلا سارکوزی از کاندیدای راستگرای لیبرال حمایت کرد اما نتوانست در انتخابات پیروز شود و در سال 2015 حزب سوسیالیست منحل شد. از جمله معجزات، وی به عنوان تحلیلگر رویدادهای بین المللی پیش بینی کرد که همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با شکست مواجه شود و در انتخابات 2021 نیز آمریکا پیروز شدن دونالد ترامپ را پیش بینی کرد. در 2107، در در 2107، در در در 2107، در در در در 2107، در در در در 2107، در در در در در 2107، در در در در در در 2107، در در در در 2107. وی قبلاً از دو دانشگاه تل آویو و بیت المقدس همین مدرک را گرفته بود.

از شاهکارهای لویی در استیاک امریں دولت فرانسه برای بری کردید کادافی بود و کد کد را در آن کے من فاهدای به نامم، به زیونیسم و ​​یاسریل را همـکون دوش به دوش کرد.» لوی از آن پس نیز کرد که ب شرکت در این لیبی «به فیکر فینها یاسریل بوده است». لوي يكيك از ملكينرهاي فرانسك و ملك هفت شركت فالي و ادارة املاكت است.

از لویی کتابهای و نیز کند فیلم و دراءنامه اینترافہ کے کے کے کہ ہے فرنسا بر اند که کی کریکهای علیمی محمول فارسی بر اند که و و راسته از کے کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے یکی از فاجعه آمیزترین نادانی ها در فلسفه این است که بر اساس کتاب فیلسوفان به نام ژان باتیست، فلسفه کانت را نقد کرده است، اما نمی داند که چنین فیلسوفی وجود ندارد.

برنارـ انری لوی اندک نیست; این همون چیزیه که گفتم. لوی مردی هزار شیره است، به نشیتۀ یک از روشفکران فرنزی است و «مایۀ انباست کارت در محافل» است! این برای من مهم نیست، اما بسیاری از ایرانیان – مثل این زنان، هموطنان – نمی دانند که آدم با مکرون آزاد است – و اوایل با پمپ و خیلی های دیگر – که عکس نمی گیرند. من می‌دانم که جاه‌تلبی برکی از این بانوان من باوون است که – به زیبایی یک می‌توانم از آن فرار کنم. این یادداشت را برای جوانان کشور می نویسم تا بدانند کسانی که دست «خندوانه ها» را می گیرند و در دست مردم می گذارند، شاید دنبال اهدافی بروند که ایرانی را فریب دهد. جوانان و آنها را در آب بیندازید!

منبع: کانال تلکرامی تمونتورها و جستارها

*عنوان فعلی مقاله توسط «هوبرانلاین» انتخاب شده است. عنوان اصلی مقاله “یک توضیح” است که از کانال اختصاصی جواد طباطبایی آمده است.

6565