حوادث

جزئیات جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی


رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: وقتی تلفن زنگ می زند، حواس راننده پرت می شود و تلفن برای پاسخگویی به سمت تلفن می رود تا بررسی کند که زنگ می خورد یا خیر. در همین حال، راننده سعی می کند قفل تلفن همراه را باز کند و به تلفن پاسخ دهد. کل فرآیند چقدر طول می کشد؟ 3 ثانیه؟ در این سه ثانیه اگر سرعت خودرو 100 کیلومتر بر ساعت باشد، خودرو مسافتی حدود 30 متر در ثانیه را طی خواهد کرد. در واقع خودرو در پاسخ به صدای زنگ تلفن همراه 100 متر حرکت کرد و در این مدت خودرو از کنترل راننده خارج شد.