عمومی

جمعیت ایران رو به سالمندی/ کمتر از یک دهه فرصت باقی است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار، کمال حیدری عصر یکشنبه در ششمین اجلاس سراسری وزارت جمعیت و فعالیت های وزارت بهداشت در سمینار دانشکده حمایت از خانواده و حقوق جوانان در 20 سال آینده مردمی خواهیم بود. پیر شدن، “او گفت.

وی همچنین از دولت خواست تا برای ارتقای اصلاحات کشور فرهنگ سازی و ذهنیت عمومی را ایجاد کند.

وزارت بهداشت بابیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گیلان، مازندران و سمین در این امر دخیل هستند، خاطرنشان کردند: نباید فراموش کرد که کمتر از ده سال برای جبران پیری جمعیت باقی مانده است. اقدام مناسب باید انجام شود. در نظر گرفته شود.

حیدری بابیان اینکه وجود جمعیت سالمند پرسش هایی را در مورد هویت دولت ایجاد می کند. .

وی بابیان اینکه افزایش تعداد جوانان نیازمند برنامه ریزی و تعهد ملی است افزود: فهمیده شد. برای اینکه شاهد کاهش تعداد سالمندان به طور کلی و افزایش تعداد جوانان به طور کلی باشیم، باید این فرآیند مانند کاهش هزینه های تعرفه را درک کنیم.