عمومی

جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

علاوه بر این، اتحادیه اروپا هیچ تفاوتی با تعهدات امنیتی جدید خود برای اعضای آسیب پذیر خود ندارد. ماموریتی که شکست خورد، تمایل کشورهای پشت سرشان برای پیوستن به این اتحادیه.

احتمالاً همین نگرانی بود که امانوئل ماکرون را تشویق کرد تا پیشنهادی برای برگزاری نشستی در پراگ به منظور ایجاد یک جامعه سیاسی اروپایی ارائه کند. این نشست نیم روزه هفته گذشته با حضور 44 کشور اروپایی از جمله 27 عضو اتحادیه اروپا برگزار شد. هنوز مشخص نیست که این نهاد جدید وظایفی را بر عهده خواهد داشت که توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا انجام نشده است.

پیروزی حزب راست افراطی ایتالیا به رهبری جورجیا مالونی در انتخابات سراسری این کشور زنگ خطر را در سراسر اتحادیه به صدا درآورده است و این احتمال وجود دارد که این دومین زلزله بزرگ اروپا پس از برگزیت باشد و کشور را به خطر بیندازد. وجود اتحادیه با سرعتی بی سابقه بدون پرتاب این سناریو احتمالاً برای فرانسه نگران‌کننده‌تر از دیگر قدرت‌های اروپایی است. کشوری که در سه دهه گذشته مسیر سیاسی این قاره را با موفقیت هماهنگ کرده است.

آلمان امروز به تنهایی یک غول اقتصادی است که به راحتی می تواند به یک قدرت نظامی رقابتی تبدیل شود. برخلاف آلمان، فرانسه پروژه اتحادیه اروپا برای نزدیک شدن به ایالات متحده را نخواهد داشت. شاید هنوز برای صحبت در مورد آن خیلی زود باشد، اما حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آنچه دور و بعید به نظر می رسد ممکن است بسیار نزدیکتر باشد. به آئین صوره در فله اول، جنگ اوکراین چالشی کمتر شبیه ناتو و گسترش آن تلقی می شود، اما آنچه کمتر دیده می شود چالشی برای ادغام و ایده اتحادیه اروپاست. ایده‌ای دارد که تا امروز به سختی با آرمان‌هایی که بنیان‌گذاران در دهه 1990 به آن امیدوار بودند مرتبط است.

به کی کی کی کیں در کیں در از وکرینا، کیب سمتـکیری کروگی است بهدی است. آلمان با وجود حمایت اوکراین، ترجیح می دهد فرصت های اقتصادی خود را با روسیه حفظ کند، به ویژه در واردات انرژی. جوامع اروپای شرقی ترجیح داده اند به حمایت آمریکا تکیه کنند و کشورهای شمال و جنوب اروپا سعی کرده اند مرز را از قانون ممکن دور نگه دارند.

بریتانیا حمایت نظامی اوکراین را به عنوان یک کشور خارجی خارج از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر عهده گرفته است و فرانسه به دنبال میانجیگری برای صلح است. تشتت سمن وحدة، شاید کامل ترین توصیف از وضعیت کنونی قاره اروپا و در دوره ای که اتحاد این قاره با روسیه به یک رویا تبدیل شده است، این شهر نیمه کاره آسیب پذیرتر از همیشه است. درجه ای از آسیب پذیری که مشخص نیست، «جامعه سیاسی اروپایی» تأثیری در کاهش آن دارد.

311311