عمومی

«درگاه ملی مجوزها» تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کسب و کار است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روگاه روز آنلاین، لهم شاداب فر روز شنبه در جمعه کریشران، ایزه داده: درگاه ملی موزوکهای کیشور به آدرس mojavez.ir تناه مرجع رسمی کی مزدون کورش شنبه در جیم کریش در کیشور است.

وی با بیان اینکه هر یک از مشاغل کشور دارای صفحه راهنمای مجوز در اداره مجوز ملی هستند، گفت: نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان و هزینه مورد نیاز برای اخذ آن ثبت می شود. دری که مجوز را صادر کرده است.

مدیر امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: در این سامانه متقاضیان می توانند تمامی مجوزها، مدارک و شرایط مورد نیاز برای اخذ هر مجوز را در پرتال ملی مشاهده کنند، منتقل می شود.

شاداب فر، گفت: متقاضی پس از ورود به درب کشور 24 ساعت فرصت دارد تا مدارک لازم را بارگذاری کند.

وی افزود: دستگاه های صادرکننده مجوز حداکثر 10 روز فرصت دارند تا مدارک بارگذاری شده را بررسی و در صورت تکمیل، مراحل اخذ مدارک مورد نیاز و صدور مجوز را آغاز کنند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کشور گفت: در صورت فقدان مدارک، صادرکننده می تواند درخواست را رد کند اما موظف است علت رد درخواست را به متقاضی اعلام کند.

شادابفر وی با بیان اینکه هر متقاضی واجد شرایط باید پروانه خود را در زمان تعیین شده در دادگاه ملی دریافت کند، گفت: صادرکننده مجوز حق صدور پروانه ندارد، شرط دیگری نیز وجود دارد که در دادگاه ملی ذکر نشده است که متقاضی دارای مجوز است. فرا بخواند

وی با بیان اینکه برخی از مجوزها ثبت و منتشر می شود گفت: این مجوزها باید حداکثر سه روز پس از درخواست الکترونیکی صادر شود.

مديركل عكستوم و قطعة لرستان، تصريح كرد: بر قنون فيسدون بر كسبو و كار، همه كسب و كار بيد بيدت موسود هوسم، بر كنون بر كنون بر قنون فيسدون بر كسبو كار و بائد بيدت هوسم، بر قنون بر كنون در سدر بسو و. كار بايد بيدت هوس موسيد.

شاداب فر، تکید کرد: در کدید در کدید در در کدید سدرو کاموکه ها، نَرَکَهُم بِید از هد پسینی به کِی سینین کندن کند.