اجتماعی

در گیلان با کمبود مسکن مواجه هستیم/ تسریع در روند صدور اسناد علوی

سرخط نیوز/گیلان رئیس بنیاد مستضعفان با قدردانی از کار جهادی دولت عالی در گیلان در سال گذشته گفت: در استان گیلان با کمبود مسکن مواجه هستیم و به همین دلیل زمین بنیاد مستضعفان گیلان برای ساخت مسکن ملی در اختیار دولت قرار گرفته است.

سید پرویز فتاح در نشست بررسی مسائل اقتصادی گیلان با بیان اینکه بنیاد نیازمندان بخشی از زمین خود را در اختیار دولت قرار داده است، گفت: دولت تصمیم گرفته است که بحث توسعه ملی مسکن به سرعت انجام شود. اما ما نگران هستیم که این امر در برخی استان ها محقق نشود.

نماینده دولت در گیلان در سال گذشته با قدردانی از عملکرد جهادی گفت: در استان گیلان با کمبود مسکن مواجه هستیم و به همین منظور زیربنای زمین مستضعفان گیلان زیر نظر دولت قرار گرفته است. برای ساخت مسکن ملی استاندارد دارم، البته بحث مسکن ملی در استان گیلان به بهترین شکل اجرا می شود.

رياس بندام مستفاصفان گفت: 20 هازر مربوعي شركت امران مسكان شمال در رشت را در اشتر استان جيلان ميدهيم كه به درسيه در هوزي مسكان و كي كند.

فتح با اشاره به شناسایی منطقه هدف در استان گیلان به منظور محرومیت زدایی گفت: این پایگاه توسط مستضعفان انجام می شود.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند صدور اسناد حقوقی در گیلان اظهار داشت: به همین منظور برخی از مشکلات صدور اسناد حقوقی توسط بنیاد ضعیف ترین افراد کشور مرتفع و صادر شده است. اسناد حقوقی گیلان به سرعت تکمیل شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان مشارکت بنیاد در برخی از طرح های عمرانی و اقتصادی را منوط به انجام کار کارشناسی دانست و افزود: بنیاد مستضعفان در تامین زمین برای فعالیت های اقتصادی، کشاورزی و آبزی پروری به استان گیلان کمک می کند. .

فتاح از 10 هزار شاهميه ساخت مسكان المشرودين به كميتي امدة تسور بساده مستفائفان خبر داد و كردند و كردند و كردند و كردند و كردند: سهم استان گيلان 130 واحد مسكن در اين زمينه است. که بسیار پایین است، بنابراین تلاش می کنیم سهم گیلان را افزایش دهیم.

انتهای پیام