علمی و پزشکی

دقیق ترین ساعت اتمی جهان هر چند سال یک ثانیه عقب می افتد؟

“شیمون کلکوووز” استاد فیزیک دانشگاه “ویسکانسین-مدیسون” و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: ساعت های شبکه نوری در حال حاضر بهترین ساعت های جهان هستند و در اینجا ما به سطحی از عملکرد دست یافتنی هایم که قبلا هیچکس غیر قابل قبولی است. . . . . .

دقیق‌ترین ساعت اتمی جهان ساخته شد

. . . . . افن روند به اینین ساعت‌هایی اجازه می‌دهد زا زمان را با دقت اندازه‌گیری نند.

یاعت‌های اتمی با ردیابی سطح انرژی الکترون‌ها کار می‌کنند. معیار می‌گویند: زمانی که یک الکترون سطح انرژی را تغییر می‌دهد، را با فرکانسی که برای همه عناصر یک عنصری‌کاص یکسان است. یاعت‌های اتمی نوری با استفاده از لیزری که دقیقاً مطابق با این فرکانس تنظیم می‌شود که انسان را محاسبه کند و نگه‌دارد.

اطنهای مطالعه جدید یک ساعت چندگانه ایجاد کرد که اتم‌های استرانسیوم را در یک محفظه خلاء جدا و به خط می‌کرد. این یک لیزر ویژه استفاده می‌کند که تیمی را که «کولکویتز» می‌گوید، به رکورد جهانی در اندازه‌گیری زمان می‌رسد.

اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید. بررسی این آزمایش را بیش از 100 رار برای اندازه گیری این تفاوت انجام داد و در طول زمان به دقت در اندازه گیری رسید.

در نهایت، به یک ساعت اتمی رسید که تنها یک یانیه در هر 300 میلیارد سال از دست می‌دهد.

“کولکوویتز” میگوید: نکته شگفت انگیز این است که ما عملکردی مشابه با ساعتهای مشابه نشان دادیم، در حالی که از لیزری با قدر کمتر استفاده می شود و این واقعا برای بسیاری از برنامه های کاربردی در دنیای واقعی بسیار مهم است.

46