ورزشی

دومین فرار موفق یاغی از لوکیشن پرخاطره/عکس

روز جمعه در عرض المزدوجه ازادی تقبل قطعبی بین استکلی های اکیز فولاد با صیپیران سادبینتو شیدید بودیم; یکی از چهره های خاص مهدی هاشمی یاغی دهه 80 بود.

و او که این سال ها در عرصه مربیگری فعالیت می کند، با انتقال از پرسپولیس به آن، به عنوان مربی تیمی در مقابل تیمی که لقب یاغی را به آن گرفته بود، دعوت شد. هاشمی نسب همانند هفته اول این فصل مقابل پرسپولیس، این بار نیز توانست بدون شکست ورزشگاه را ترک کند.

دیدار استقلال و فوتبال با تساوی به پایان رسید و مدافعان میهمان در مقابل حملات استقلال عملکرد خوبی داشتند. جالب اینجاست که مهدی هاشمی اسیر دفاع خودش نبود و در جریان بازی و پخش بازیکنان به آنها نسبت به حمایت مدافعان هشدار می داد.

هاشمی نسب که هم براهن براهن پرسپولیس و هم یکتسکلل دربی کردی کردی کردی کردی دربی کردی دربی دربی به کے دربی دریکنی به فولاد دربین فولاد که فترین فوتسبالی و در هما داده است; او در یک ورزشگاه مقابل استقلال و پرسپولیس گلزنی کرد و این بار هم سرمربی مقابل آنها ناکام نشد.

دومين فرار مواقف ياغي از لوكيشن پركتره/عكس

258 258