عمومی

دو راهکار فوری برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

پس از مرگ دلخراش مهسا امین و برخی دیگر از حوادث و اتفاقات سال های اخیر که منجر به کاهش اعتماد عمومی و بدبینی روانی در جامعه شده است، شاید امروزه نیاز به چاره جویی برای فرار از چنین فضاهایی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. قبل برای جامعه و نظام.

نیاز به یافتن راه‌حل‌های مختلف بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد که سیستم قادر به اصلاح فرآیندهای نادرست خود است و جامعه را امیدوار می‌کند که این سیستم بتواند مشکلات مهمی را در درون خود حل کند و این مهم برای افزایش محبوبیت است. و مشرقيت مي نجد.

از سوی دیگر، ناآگاه نگهداشتن افکار عمومی و عدم شفافیت، علاوه بر ایجاد ذهنیت منفی برای مردم، می‌تواند منجر به شکاف‌های اجتماعی و تعمیق آن تا حد بی‌اعتمادی و ناامیدی شود.

1- شفافیت فوری

با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات و گسترش سریع شبکه های اجتماعی، می توان به دلیل فوت مهسا امینی در حوادث و اتفاقات روزمره، درد را کاهش داد و مردم را بیشتر قانع کرد.موضوع حساسیت مهندسی افکار عمومی در دست کسانی است که می توانند با انتشار روزنامه به سرعت توجه را به خود جلب کنند و اطلاعات فوری بدهند. هر نوع تأخیر و تأخیر می تواند باعث ایجاد تردید در حوادث روزمره شود که در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی می شود.

2- کمیته شروع سریع

در اتفاقات مهم و بسیار حساس جامعه امروزی راهبردی موثر به نام تشکیل کمیته رواج یافته است اما با استفاده از تجربه کمیته توانست بسیاری از بلاتکلیفی ها را به روشنی و وضعیت مبهم را به فضایی مطمئن تبدیل کند. نکته اصلی این است که مضمون برای تشکیل «کمیته حقیقت» مهم است و مشارکت احزاب و گروه ها در جامعه مدنی با عملکرد منتقد سازگار است. به عبارت دیگر، با ایجاد نهادی جدید با هدف افزایش اعتماد، مردم باید به سیستم‌های جدید با هدف اطمینان بخشیدن به مردم از نتایج بررسی حوادث دست یابند. به ذهب دیر کیشر با توسل به کنین سازوکاری است که هی هیم را در مدرو کیند کے.

در نهایت این امکان وجود دارد که جامعه در طول زمان بارها این حوادث ناگوار را تجربه کند، اما جامعه عقلانی باید تاوان این روندها را بپردازد و جامعه بتواند در مقابل این نوع حوادث مقاومت کند.