عمومی

راه‌های کاربردی برای تقویت قوه‌ تفکر

هر انسانی با توانایی های ذهنی خود به دنیا می آید، اما این مغز آنقدر شگفت انگیز است که اگر آموزش داده شود و تمرین شود، بهتر از آنچه هست می شود.

روزنامه به روگر سرخط نیوز مربای مربا نوشت: «مغز انسان عجیب و غریب است. هر انسانی با توانایی های ذهنی خود به دنیا می آید، اما این مغز آنقدر شگفت انگیز است که اگر آموزش داده شود و تمرین شود، بهتر از آنچه هست می شود.

یکی از ابعاد مغز توانایی تفکر است. او متفکر، انعطاف پذیر و سریع در هر شرایطی کار می کند. بری روشد کوه اندیشه، پیشنهادات مختلفی وجود دارد، مانند ترکین سکوت و تکورک که به آن مراقبه می گویند. خواندن کتاب نیز راه خوبی است زیرا ضمن بالا بردن سطح دانش و آگاهی، مردم را با جهان و دیدگاه های جدید آشنا می کند که این خود بر قدرت تفکر تأثیر می گذارد. تعلیق، ورزش‌کردن، خوردن غذاهای سالم، گوش دادن به موزیکهای پرمگز و شعرکوانی نیز برای این که با لیتاریری بریا که به لیتاریری بریدی است.

گاهی اوقات باید رفتارهای متفاوتی انجام دهیم. مثلاً چند روز در هفته یا چند دقیقه در روز باید عقربه خودکار را بگیریم و با دست مخالف تمرین نوشتن کنیم یا شروع به خواندن کتابی با موضوعی کنیم که تاکنون تمایلی به آن نداشته ایم. چنین چیزهایی تفکر ما را به حرکت در می آورد و درهای دنیای جدید را به رویاهایمان می گشاید که تاکنون از آنها بی خبر بوده ایم.

انتهای پیام