عمومی

ردّ صلاحیت شیرین – سرخط نیوز

به غیر از دوره دو ساله اخیر، مدیریت در چند دوره با اکثریت قاطع رسانه ها بر نمایندگی خود در هیئت مدیره نظارت داشته است. او نویسنده ای بزرگ، کتابخوان بزرگ، روزنامه نگاری حرفه ای، مدیر رسانه ای موفق، باهوش و آگاه است و برخلاف اکثر روزنامه نگاران، جنجال را دوست ندارد و ترجیح می دهد مسائل را در فضای تعامل حل کند. هریک از این خصلت ها بری رردسلاهیت و کافی است!

راستش از ین ردّ قلادة خوشلم! چون پارسال و در انتخابات جمهوری قرار بود همه چیز همینطور باشد.

துத்திக்க்க்கியா பரர்ரா஡ார் ، அத்து தெர் பைர் பைர் பைட்டு பெர் பாட்ட்டுக்கு பாட்ட்டுக்கு

برایت آرزوی موفقیت دارم حتی اگر این آرزو برآورده نشود.