عمومی

رشته‌های تخصصی پزشکی در لرستان افزایش می‌یابد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بهرام دلفان در گفت و برو وی با اشاره به ارائه آموزش های تخصصی در حوزه پزشکی در پنج رشته از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:

وی گفت: همچنین تکمیل و افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی استان از دیگر برنامه هایی است که در این راستا در حال اجراست.

رياس دانشوان علوم علوم لرستان با حقائب به برامنا ریز 400 برای تکمیل خوابگاه دانشجویی نفره در استان، بیان داشت: همچنین کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر دانشگاهی هم پیشرفت خوبی دارد.

دلفان، ادامه داد: در شهرستان‌هایی من بروجرد و درود چون خوابگاه دانشجویی نداریم، ساخت دانشگاه هم ضروری است.

وی گفت: پیگیر ارتقای امکانات فیزیکی این دانشکده ها در استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای افزایش تعداد دانشجویان در این دانشگاه را بیان کرد:

دلفان با بيان عن قبل فرغ فارغ التحصیلان این نیز استفائ می‌شوند، وی افزود: برنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تعریف هوز، است.