روند افزایشی موارد ابتلا به کرونا در تونس

بر اساس یک گزارش شفاف، میزان مثبت شدن تست‌های کووید-19 در تونس از حدود 21.75 درصد به 50 درصد در دو هفته گذشته افزایش یافته است.

یکی از مقامات بهداشتی کشور گفت: وضعیت بهداشتی تونس نگران کننده اما تحت کنترل است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت تونس، از تاریخ 27 ژوئن تا 3 ژوئیه، 48 مورد فوت ناشی از عوارض این بیماری به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارش آنها، این کشور در مجموع یک میلیون و 66 هزار و 127 مورد کووید 19 و 28 هزار و 748 مورد فوت ناشی از عوارض این بیماری را گزارش کرده است.

خروج از نسخه موبایل