عمومی

ساحل بشار یاسوج ساماندهی می شود/ افتتاح پل چهارم در آذرماه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتر آنلاین، کیامرث حجیزاده کارهشنبه شب در کراکی با کرکینان، عربی: ترفایک با احداد دود دو. طرف اوساخت اقامتگاه ها و مراکز گردشگری، پارک ها و فضای سبز از جمله برنامه هایی است که توسط بشار برگزار می شود.

گفت: اعتبار تخصیص یافته است
روی پل سوم و چهارم سر بشار 20 میلیارد است، گفت: بنسونجان تخصیص داده شده و پروژه در آستانه مناقصه است.

معاون هماهنگ کننده استاندارد امور عمرانی با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرستان کنترل ترافیک و تسهیل تردد از طریق پل سوم و چهارم بشار است.
است، گفت: طبق اعلام شهردار این پروژه در اوایل آذر ماه به اتمام می رسد.

یاسوج گفت: در بدو ورود به استان یکی از مواردی که در دستور کار خود قرار دادیم ورودی های شهرستان های استان بود و حرکت جدی برای تامین اعتبار آغاز شد.

استاندار با حقائة ​​با حقائب به سامانده یاسوج از سمت شیراز و ایسفاهن، گفت: فاز 1 ورودی یاسوج- شیراز در منطقه. غرقش کردند مورد استفاده قرار گرفت.

حاجی زاده افزود: فاز دوم تعریف ساختمان در مرحله نهایی است و قرار است تا پایان مرداد ماه برسد.