عمومی

سپاس از امام جمعه محترم مشهد

در سخنان جناب علم‌الهدی عنساف، تحسین‌برانگیز است وازوجدن فازی مجازی به دشمن، از ترک پر صیانت یا هر اسم دیگر روسیه است که می تواند در توریک و #وزارت ـ cut ـcommunications در عمل.

امروزه حتی این استدلال هم معتبر نیست زیرا در اینستاگرام هک را آموزش می دهند. زیرا طبق آمار ارائه شده حدود 90 درصد کسانی که با تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند از فیلتر استفاده می کنند. بنابراین کسانی که خواهان اهداف ضد انسانی و ضد امنیتی در فضای مجازی هستند، می دانند چگونه از فیلترینگ عبور کرده و به هر طریق ممکن آن را بیابند.

پس دعوا با این جماعت فیلترینگ نیست. راه های دیگری نیز وجود دارد که مقامات امنیتی بهتر می دانند.

فیلترینگ برای کسی سودی ندارد و همانطور که جناب علم الهدی فرمودند فقط برای مبارزه فرهنگی و سیاسی با دشمن کار می کند.

خود شیرین. آن را امتحان کنید. ارزشش را دارد.