علمی و پزشکی

شیوه تعیین بهای خدمات دفع پسماندهای ویژه اصلاح شد

عض ایای شورای اسلامی شهر تهران لایحه افزایش بهای خدمات استفاده از خدمات ویژه و اصلاح نن نحوه محاسبه این خدمات را به یبویب رسید.

. . . . .

محمد مهدی عزیزی سازمان مدیریت شهرداری تهران در دفاع از این لایحه گفت: میزان بهای خدمات در سال گذشته هر کیلو 1740 تومان و در سال جاری با 102 درصد افزایش، به 3510 تومان بابت جمع آوری و دفع رسیده است. فزلت افزایش هم اصلاح شیوه محاسبه است.

سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورا در این خصوص اظهار کرد: مقایسه با سایر کلانشهرها متوجه شدیم که این خدمات در شیراز در سال گذشته 3500 تومان، در مشهد 2000 تومان و در اراک 4500 تومان و در قم 600 تومان بوده است.

هر یک از اعضای شورای قانون اساسی به ارائه خدمات پسماند پزشکی در تهران اصلاح شود.

به گزارش سرخط نیوز، در نهایت لایحه گزارش به رای گذاشته شد که با ۱۹ رای موافق به ایبویب رسید.

انتهای پیام