اجتماعی

ضرورت به روزرسانی مداوم دانش امدادگران

معاونت آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر گفت: امدادگران باید دانش خود را روزانه افزایش دهند تا در صحنه تصادف موثرتر باشند.

بر اساس گزارش ما، پیمان صبریان گفت: هدف ما از کمک به آموزش و پرورش این است که به همه افراد در سطوح مختلف آموزش های قابل قبولی بدهیم. چیزی که مهم ترین ظرفیت ما است، تاثیرگذاری امدادگران در حادثه است. دیده‌ایم که وقتی اتفاقی می‌افتد تعداد زیادی از مردم در آن مکان حضور دارند. در صحنه استراء اولين قسمت است در صحنه استرس و از دانش. باید رود تور نمور شود ک کے کے کے کے کے نکورند.

وی ادامه داد: فرد کیدنید فرد در کویستان کهدر شده است. اگر فردی آمادگی جسمانی مناسب برای بالا رفتن از کوه را نداشته باشد دچار حوادثی مانند بیماری خاص کوه می شود که ممکن است اتفاقات بدتری را در پی داشته باشد. همچنین در مواردی انسان در کوه ناامید می شود و خود را گم می کند. اگر یک نفر به همین ترتیب پایین بیاید تصادف می کند و باید کمی قدش را پایین بیاورد. اگر تصمیم بگیرید که وضعیت را تشخیص دهید، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت.

صبریان گفت: به عنوان مثال وقتی فردی دچار خرابی شود و امدادگر نتواند مداخله مناسب را انجام دهد، آسیب شدیدتر خواهد بود. اگر دانش کافی نباشد و امدادگر به روز نباشد، فرد دچار حادثه می شود. این مسئولیت باعث افزایش مددکاران می شود. امدادگران باید بتوانند در حادثه موثر باشند. اگر فیلمی‌های آمدگران علیمی نیمی‌توانم به امدگران علمی نیمی‌توانم به تعریفی ریستی.

عاشاء تعريف و روشة جميعة هلال احمر با حقائب به مسئوليت سنگين کروي دوش مدادگران است کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد: ما باید روزانه آپدیت کنیم بسیاری از پزشکان و کادر درمانی درگیر فعالیت هایی هستند که به آنها مربوط نمی شود، این چیزی نیست که ما از امدادگران می خواهیم، ​​اما می خواهیم امدادگران اولین قدم ها را بدانند. مواردی مانند تزریق عضلانی، وریدی و وریدی بخشی از کار اولیه است. چرخه یادگیری باید به طور مداوم ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت افزایش فعالیت های علمی جامعه حلال حمر گفت. هدف از این امر این است که این توافق در جمعیت هلال احمر اتفاق بیفتد.

انتهای پیام