علمی و پزشکی

«طبیب» به آنتن بازگشت – سرخط نیوز

«طبیب» آتنتن بازگشت

برنامه تلویزیونی «طبیب» زد از حواشی پیش همده درباره صحبت های یکی از مسائل و دستور توقف موقت از معاونت سیم، زا ار دیگر ا.

به گزارش سرخط نیوز به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی

این با دعوت از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت با مباحث پزشکی و سلامت را به اطلاع مخاطبان برنامه خود و سطح سر می رساند.

انتهای پیام