اقتصادی

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید

مدیر پروژه های توسعه انرژی حرارتی این شرکت گفت: ظرفیت نیروگاه های حرارتی کیشور به 73 هزار مگاوات رسید.

به گزارش سرخط نیوز، محمد رمضانی با بیان اینکه تاکنون 604 واحد تولید برق حرارتی در 134 نیروگاه در کشور ساخته شده است، گفت: با افتتاح پروژه نیروگاه بوتیا، تعداد نیروگاه های حرارتی متعلق به بخش خصوصی افزایش یافت. صنایع بزرگ به 396 واحد و ظرفیت نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت خصوصی افزایش می یابد و 49 هزار مگاوات از مرز عبور کرده است.

وی با تاکید بر اینکه 68 درصد از کل ظرفیت تولید برق حرارتی در بخش خصوصی است، افزود: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های کیشور اعم از حرارتی، برقی، تجدیدپذیر، دیزلی، کوچک مقیاس و هسته ای به حدود 90 هزار مگاوات رسیده است. که 81 درصد است.

معاون طرح‌های شرکت نیروی برق افزود: در حال حاضر نیروگاه‌های حرارتی کیشور از واحدهای سیکل کششی 34 هزار و 539 مگاواتی، نیروگاه‌های گازی 22 هزار و 558 و 22 هزار و 558 مگاواتی و 15 هزار و 829 مگاوات بخار تشکیل شده است.

انتهای پیام