بین الملل

عامل حمله به منزل پلوسی در “ماموریت انتحاری” بود

به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست دادستان برای بازداشت “دیوید و این لوله” 42 ساله قبل از محاکمه منجر به اطلاعات جدیدی از قصد وی برای حمله شد زیرا این مظنون متهم به قتل 82 ساله است. پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتهامات دیگر.

همچنین دستور داده شد که لوله بدون امکان در توقیف بماند.

یک وکیل منصوب از سوی دادگاه گفت، دیپیپ برای اولین بار پس از حمله روز جمعه در دادگاه حاضر شد، در حالی که دست راستش به گردنش آویزان شده بود، زیرا شانه او در حین دستگیری مظنون لیز خورده بود.

در اسناد دادستان های تازه ثبت نام شده، گفته می شود که دیپ به پلیس گفته است که واقعاً قصد آسیب رساندن به پل پلوسی را نداشته است، اما اضافه کرده است که “این یک ماموریت انتحاری بوده است.”

آدام لیپسون، یک وکیل، پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: «تیم حقوقی دیپ در حال بررسی تعدادی از مسائلی است که ممکن است در دفاع از او نقش داشته باشد، از جمله «پذیرش» موکل در رابطه با «اطلاعات سیاسی نادرست» و ذهنی او. ایالت . .

این حمله که منجر به بستری شدن پل پلوسی در بیمارستان شد، نگرانی‌هایی را در مورد خشونت‌های با انگیزه سیاسی که یک هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده باقی مانده است، افزایش داده است.

310310