اجتماعی

فردا؛ امضای تفاهم‌نامه ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت

سخنگوی شهرداری تهران گفت: فردا سه شنبه برای ساخت حدود 90 هزار واحد مسکونی در پایتخت توافقنامه امضا می شود.

عبدالمطاهر محمد خانی در گفت‌وگو با سرخط نیوز، وی با اشاره به تفاهم نامه جدید شهرداری تهران و نهادهای مختلف برای مسکن در پایتخت، گفت: شهرداری تهران با ارتش، ارتش، ادارات و شرکت ساخت و ساز مسکن در سال 1398 تفاهم نامه امضا خواهد کرد. پایتخت” باشد

وی با اشاره به اینکه این حرکت با هدف تداوم ساخت مسکن در پایتخت و مربوط به پروژه های اردوی جهادی است، گفت: 20 هزار واحد برای ارتش، 15 هزار واحد برای ارتش، 5 هزار واحد برای ارتش در نظر گرفته شده است. فرماندهی اداری 50000 واحد واحد تسور شتا و 10 هزار واحد تسور شرکت سرخط نیوز تهاتر ایرانیان شود.

محمد خانی گفت: تمام پروژه هایی که فردا امضا می شود 3 ساله است و به زودی ساخته می شود. قدر و ساهم شهرداری تهران در هر پرکتی‌ای اینکتی است; اما بیشترین اقداماتی که شهرداری تهران در بحث ساخت و ساز مسکن دنبال می کند، تسهیل گری و رفع موانع است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: قبل از شروع مدیریت فعلی شهر تهران، آقای زاکانی وارد شهر تهران شد. اما در حال حاضر این تعداد به 10 هزار پروژه رسیده است و صحبت های رئیس سازمان حاکی از آن است که این رقم به زودی به 20 هزار پروژه خواهد رسید.

وی کاترنشان کرد: فردا سه شنبه تعمیم نامه ساخت کود 90 هزاز وید به در کتٹبتن امضا می شود. اقدامات جهادی مسکن جدی و عملی است.

انتهای پیام