عمومی

فرونشست زمین خطری برای استان فارس/ شکست زمین در اطراف شیراز – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروح استان‌ها: بدیده ککسلی و کم برانی سال میزبان که استان فارس را تمریه و تیین سالها، علی کی ای از از کاکت از از از از از از از و بکار به روش های سنتی انجام می شود.

با توجه به این موضوع مشکل دیگری با عنوان فروپاشی در سطح کشور و استان فارس ایجاد شده است.

متأسفانه موضوع جدی گرفته نشده است، این پدیده به مرحله بحرانی رسیده است و در سال های اخیر علاوه بر مناطق روستایی استان، خسارت هایی را به مناطق مسکونی وارد کرده است.

فرونشست منای بری بریکی بریک مدروب

معاونت سازمان بحران جهاد کشاورزی ایج در استهبان و ششده دهکده بلاگ در فسا، گودال عظیمی آنکتی شده است و به همین دیلیل در ین بکش کیں کیں کیں کیں کے

تغییر سیستم آبیاری غرق شدم به سیستم های نوین و کیمت کشت به سمت چپ به سمت چپ به ابر بر به ابر بر و دیگرین کے

نادر محمودی گفت: به دلیل ریزش زمین، بخش کشاورزی را از حوزه کشاورزی خارج می کنیم و نیاز به فنس کشی اطراف منطقه خواهد بود تا حادثه ای نداشته باشیم.

وی افزود: برای بحثی که در این حوزه ها شروع شد باید اعتباری از مدیریت بحران اورژانس تامین شود که ظاهرا هنوز در این حوزه انجام نشده است.

دستیار سازمان بحران جهاد کشاورزی فارس با ذکر این نیتی که لها فرونشست، برک بیش از حد از آبهای زیر زمینی است، گفت: کمین سیستم یریگا از غرق شدم به سیستم‌های irrigation وین و کیمی کشت به سمت چپ به سیستم‌های irrigation به سمت چپ به ابر به اب بر و کیمیک شده است که رود سرونت کند تر شود.

فرونشست زمین حکری برای استان فارس

نادری شباش کرد: کوگا در آن کامه است و از ترابی، هم کیه کا کے کے کہ کے کرا کره بری کاورزان و که رایہ برای بریا فیلم کہاورزان است؟ نمی‌توانم مدام بگویم که بروز می‌کند

وی افزود: جهاد کشاورزی برای همکاری با کشاورزان و کنترل موضوع، ابتکار ایجاد اشتغال کوچک برای کشاورزان را در هم شکسته است اما برای این جایگاه باید همه دستگاه های استان فکری جدی کنند.

کوستردگی فرونشست در شرکی شهر شیراز

مدیر مرکز مدیریت ریسک و زلزله راه، مسکن و شهرسازی کیشور نیز در گفتگو با خبرنگار آنلاین اعلام کرد: قیمت ریزش در بیابان های استان فارس سالانه 15 سانتی متر است که رقم بالایی است. “

علي بيت اللهي افزود: زوم در فارس افتاده است، دردسر زياد است و در قاهره بهترين است. کارزین و دشت فسا هم جز و دشته است که درای کری کری فرو زید در بقیه بوده است.

وی خشکسالی را در سالهای گذشته متوالی عنوان کرد و آن را عامل ریزش آب دانست.

زوم‌های فرونشستی در فارس، پراکندی کید درد و دشت افزال در قیر و کارزین و دشت فسا هم جز و دشته است که درای کری کری فرو زید در بقیه بوده است

بيت اللهي در بخشي ديگر از سخنان خود بيان داشت: در دشتهاي استان فارس، آبها خالي شده و عمق چاهها افزايش يافته و حتي بخشهايي از آبها خالي است. آهکی استفاده از آن به گونه ای است که در برخی نقاط کشور همچنان سالانه 3 تا 4 سانتی متر خشکسالی در کشور داریم. اما برکه فرونشستها و مرودشت، فسا، داراب و قاهره کارزین آنها بیشترین تأثیر را در پدیده فروپاشی داشته اند.

رئیس مرکز مدیریت خطر زلزله و زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در منطقه شیراز عمق ریزش زیاد نیست اما وسعت ریزش در شهر شیراز 125 کیلومتر است. “

بيت اللهي افزود: به دليل وجود اين پديده ها و حوادث مانند بلوار جمهوري و حريم رودخانه هاي شيراز، دو پروژه مطالعاتي را با شهر شيراز و جاده و شهر استان فارس آغاز كرده ايم. امکان شناسایی و کنترل پهپادها وجود دارد.

وی همچنین گفت: مناطق کوهستانی و ارتفاعات نباید فرونشست داشته باشد اما در نقاط مختلف استان با نرخ فرونشست های متفاوتی مواجه هستیم.

خانه خدا نسبت به آثار تاریخی موجود در ویرانه های فرونشستی ابراز نگرانی کرد و جایگزین آن شد.

وی تاکید کرد: نیاز است راهکارهای جدیدی در سطح ملی در خصوص سیاست های کشاورزی و بهره برداری از آب های زیرزمینی اتخاذ شود. زیرا سهل انگاری در این زمینه باعث می شود که در آینده نتوانیم کاری برای این مشکل انجام دهیم.

رياس مركز زمين لونزيل شيراز هم در گفت و گو برو با رحمل آنلاین کرد: کریک فرونشست استان در پایش سال 99 به روست به 7.8 سمت راست است.

مطالعات زمین شناسی انجام می شود

تحمورت یوسفی افزود: بیشترین قیمت فروش زمین در وسط مرز 15 سانتی متر در سال است. پس از آن یکی از مهم ترین زوم های شهرستان داراب به صورت زوم است که از شمال غرب به جنوب شرق به طول 90 کیلومتر امتداد دارد.

وی گفت: مطالعات زمین شناسی در استان فارس توسط سازمان های مختلف انجام می شود اما مدیریت یکپارچه است. E او باید از این مطالعات استفاده کند.

لازم است مسئولان و مردم نیز هر چه سریعتر اقدام کنند اماعه گری کود به کلکتن به فرونششت کمکندن به رونشت هامر

یوسفی وورفت: مطالعات پایه مربوط به منطقه حسینی الهاشمی، حدود 20 سال پیش و زمانی که شهر در این منطقه راه اندازی شد، انجام شد. در حال حاضر هذا کوستره فرونشست، کیشت دشتهای کیشر که کُمتوی اب شرین است را حتّی حتّی است حتّی دَدَه دَتَه. با توجه به اینکه زمان بسیار محدودی برای مهار افسردگی در کیشورمان باقی مانده است، لازم است مسئولان و مردم نیز هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کنند. اماعه گری کود به کلکتن به فرونششت کمکندن به رونشت هامر.

عوامل طبیعی و مصنوعی مانند استفاده نادرست از آب های زیرزمینی، تغییرات آب و هوایی، گرم شدن زمین، استخراج مواد معدنی غیر ضروری، حفر چاه های غیرمجاز، حفر تونل مترو و قطار شهری، جابجایی زمین و تخلیه فاضلاب عواملی هستند که کیشور دامن در این بی‌رویه از بی‌رویه از سفره‌های آب زردمینی هدل را در دیزان کریس فرونشست و در قاعدۀ هامار فرونشست در کرو روگره‌های ابرزمینی است.

اگرچه بیش از 50 سال پیش در کشور ایجاد شد، اما شاهد بودیم که این تهدید بالقوه نه تنها از سوی مسئولان نادیده گرفته شده است، بلکه اطلاع رسانی مناسبی نیز در بین مردم نسبت به خطرات این پدیده وجود ندارد.