عمومی

فوتبال و قداست زدایی از امر مقدس

در این شرایط مسیر بین خود را دنبال می کنیم تا بتوانیم با تلاش کمتر به آنچه می خواهیم برسیم. اگر دیگران از پدر خود برای تولید محصولات باکیفیت استفاده می کنند و در این راه از نهایت دقت، ظرافت و تعهد اخلاقی استفاده می کنند، معمولا سعی می کنیم به این حرف ها توجه نکنیم. را پرسمان و خیل کود را راحتان را را کینیم. در واقع ما فکر می کنیم آنچه در اختیار ماست و دیگران از آن غافل هستند، ماده ای شیمیایی است که می تواند مس را به طلا تبدیل کند و ما را یک شبه به آنچه می خواهیم برساند. او در جامعه ای سخن گفته است که مفاهیم مقدس در اعماق جان مردم آن نفوذ کرده است و این البته با ریا و شعار و ظاهر بسیار متفاوت است. اما در چنین جامعه ای مردم کار و بار خود را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند و کار را بر دوش دیگری نمی اندازند.

جوان تر که بودیم وکتی از قول اهل نزار می خواندیم کنلا اسلامی جهشی است به سوی سولاریسم; ما تعجب کردیم. چگونه می توان ادعا کرد که اجرای احکام اسلامی انجام می شود؟ اما گرز زمان نشم داد اهل نزار کندان هم بی ربط نیم گویند تخریب ساختار مکتب گرایی در جامعه ای اتفاق می افتد که خود را مسئول همه امور دینی می کند. یعنی اساس عرفی شدن جامعه را معمولاً کسانی فراهم می کنند که بیش از دیگران به فکر دینی شدن جامعه هستند.

شاید باید کسانی را که سهم بیشتری در دین دارند به آن اضافه کرد. آنها ابتدا دین را از کارکرد و مفهوم اصلی آن حذف می کنند و سپس همان مفهوم را تحت عنوان دین ناب بر دیگران اعمال می کنند. در واقع در دو مرحله زمینه را برای ترویج مکتب فراهم می کنند. یکی اینکه دین را هتک حرمت می کنند و آن را تبدیل به ایدئولوژی می کنند و ثانیاً آنچه را که به عنوان دین آفریده اند، ابزار می کنند و به جای ترویج آن، انزجار آن را فراهم می کنند. اگرچه آنچه من گفتم نیازی به مدرک ندارد و شاهد از در و دیوار سرد است، اما شاید بارزترین اتفاقی که افتاده جام جهانی باشد. برکی از مدایدان دین مداری سراحتا شیکند آمهم شد محدی طارمی دو گل به انگلیسی بزند دعای خیر اوتاز تیم ملی بوده است. وقت هم ولز را بردیم همان ها کیکند کون تیم ملی سرود ملی را کندند ما کا کیندیم تیم ولز را بریم. پیش از بازی با آمریکا هم بر رجزهای بیکود بیکود بیکود کید دل هایتان راوک کارک کیند و ب زیر و تسبیح را ا کرید را کیدنید. شاید در کیمر ساهنی ی این دوستان در همی از دین و بووارهای مانیوی و ته مندی ایکید افراد سیاسی بیرون آمدند. همه بدی های سیاستمداران آمریکایی و ظلم سیاه و قرمزها، جنگ ویتنام، کودتای شیلی، سرنگونی دولت و صد جنایت و جنایت دیگر را یادآوری کردند و به همین جا بسنده نکردند و به مردم یادآوری کردند. که کل افتخار 1400 سال گسترش یافت. نتیجه چیست؟ در یک بازی آنقدر بازی را واگذار کردیم که در طول 90 دقیقه حتی یک ضربه هم نزدیک دروازه حریف زده شد. حالا هیچ بلایی سر خودشان نیاوردند. منظورم از دست دادن فاجعه مقابل تیم فوتبال آمریکا نیست. بد بازی کردیم و شکست خوردیم. بهتر از قبل بازی کردیم و بردیم. مثل قبل بینی آنها را به خاک نمالیدیم و فقط یک بازی فوتبال را بردیم. البته با یک تفاوت در بازی قبل بد بازی نکردند اما در این بازی علاوه بر از دست دادن نتیجه، بد بازی کردیم. اما این فقط یک بازی بود و هر چه بود حاصل دعای پاک مادر مهدی طارمی نبود. اما اگر باور کنیم که بازیکنان آمریکا آماده عمل نیستند. آنها یک پدر و یک مادر دارند. آنها هم اعتقاداتی دارند و احتمالاً در چنین مواقعی برای فرزندان و فرزندانشان دعا می کنند. मैडान दिन्दारी मी फेहम्न्द जुद्वाररर بهتر از این نیست که سرنوشت یک بازی فوتبال را به تاریخ گسترش و خون شهدا و دل شکسته مادران بزرگوار و دردمند گره بزنیم و به هر قیمتی اینگونه باورها را ترویج کنیم، آیا دخالت نکنیم؟ آیا با اتخاذ رویکردی معقول و ارتباط با یکدیگر به باورهای خود آسیب نمی زنیم؟ البته اگر اعتقاد واقعی به کار وجود داشته باشد و این رفتار عمدی یا از روی ضرورت حرفه ای نباشد. در صورتی که در نتیجه تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.

6565