اجتماعی

قرارگاه توسعه حمل و نقل همگانی و پاک در شهرداری تهران تشکیل می‌شود

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک، «قرارگاه توسعه لمل و نقل همگانی و پاک» تهران تشکیل می‌شود.

به گزارش سرخط نیوز مجتبی شفیعی در خصوص تشکیل این قرارگاه در شهرداری تهران گفت: به دستور شهردار تهران این قرارگاه با هدف جبران آسیب ها و عقب ماندگی های جدی در سامانه های حمل و نقل و انتقال همگانی شهر همچنین توسعه حمل و نقل پاک و انسانمحور در شهرداری تهران ایجاد می شود.

ویان کرد: پرداخت و فرسودگی جدی زیرساخت ها، ناوگان و تجهیزات حمل و نقل و حمل و نقل همگانی تهران از سویی و حمل و نقل در آلات زیست محیطی از سوی دیگر باعث می شود شهرداری تهران خود را برای کاهش این مشکلات در قالب این مکان قرار دهد. برنامه ریزی و پیگیری کند.

معاون شهردار تهران درباره اعضای این قرارگاه اظهار کرد: این قرارگاه به ریاست شهردار تهران و به دبیری معاونت حمل و نقل و ترافیک و عضویت کلیه مدیران ذیربط تشکیل می‌شود و با پیگیری مستمر اجرای برنامه‌های کلان شهرداری را در موضوعات مرتبط دنبال خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شفیعی با اشاره به موضوعات مورد بررسی از سوی این قرارگاه گفت: موضوعاتی از قبیل توسعه انواع ناوگان حمل و نقل همگانی شامل واگن مترو، اتوبوس، تاکسی و ون، نوسازی و تعمیرات اساسی. ناوگان حمل و نقل همگانی، تکمیل نواقص و بهسازی تجهیزات، رفع مشکلات مدیریتی در حوزه بهره برداری، توسعه برق سازی انواع ناوگان سبک و سنگین حمل و نقل شهری، توسعه حمل و نقل انسانمحور توسعه روش های دوچرخه سواری و پیاده روی و سایر برنامه های مربوط به این حوزه در دستور کار این قرارگاه خواهد بود.
انتهای پیام