اجتماعی

لزوم بررسی دقیق زیرسویه‌های جدید امیکرون

“هامادا آتسو”، استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو در ژاپن، گفت که اگر ظاهر پوست میکرو میکرونی جدید، باید به دقت بررسی شود.

بر اساس گزارش ما، به گفته این متخصص، تابستان امسال، امسال، هفتمین روز از شیوع ویروس کرونا، ژاپن تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفته است. در هلی که با.5 در شرکر جهان به زیرسیه کلیب کورونوریز شده است.

این متخصص گفت: همزمان با شیوع زیرگروه های BQ.1، BQ.2 و XBB، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به تدریج در حال افزایش است.

این پروفسور در بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو که متخصص بیماری‌های عفونی است، می‌گوید: اگرچه هنوز مشخص نیست که کدام یک از سویه‌های فرعی در آینده غالب خواهد شد، اما سویه‌های جدید همگی توانایی یکسانی برای چسبیدن به سلول‌های انسانی و فرار از آن دارند. سیستم واکنش سیستم ایمنی نیز بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این کارشناس می گوید حتی در صورت ظاهر شدن سویه های جدید باید به دقت بررسی شوند. باید کردی کرد ک ای آین زیر سویه‌ها کے از سیستم بدنی فرار کند و خیر؟ و پرومی شود که تا که هد مسری و کردی‌زا باشد.

انتهای پیام