اجتماعی

لزوم توجه به رشته مهندسی حریق/اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح خلاءهای قانونی در آتش نشانی تهران

. . . . .

. . . . حمی حدود 40 نفر بودند و در غالب مجموعه های مختلف کار انجام شد.

. . . . . در واقع تلفیقی که نیاز بود عا علم داشته باشد انجام دادیم. یرای اولین بار بحث عتنیت در همایش وارد شد.

عبدولی با بیان این که اگر فرهنگ ایمنی را اصلاح کنیم و در جایی برسانیم که مردم مطالب را حتی می توانند در ایستگاه های آتش نشانی را کم کرد، می کنند، گفت: مهندسی آتش موضوعی است که سال ها در دنیا به آن توجه می شود اما درمان در این خصوص چشمگیری صورت نگرفته است.

. . .. .

دبیر این همایش گفت: 25 دانشگاه برتر کشور در خصوص این همایش ما همکاری می کنیم.

عبدولی با بیان اینکه مخاطبین اصلی ما نشان می دهند، شرکت های تولید کننده، دانشگاه ها و استاتید علمی و… از این نمایشگاه از این نمایشگاه بازدید کردند، گفت: از اهداف آتش این همایش شناسایی و تشخیص منطقه ایمنی، خلاءهای ایمنی. و عملی، مشارکت در تولید ملی و داخلی و … بود.

معاونت حفاظت و آب از سازمان حریق نشانی و ایمنی شهر تهران با بیان اینکه این خدمات به مدت چهار سال گرفته شده است، اظهار کرد: خدمات سال 98 به دلیل صدور مجوز برگزاری آن لغو شد که این بار دیگر برگزار شد.

. . . . .

عبدولی ادامه داد: سازمان های بسیاری در این راستا همکاری و استقبال خوبی صورت گرفت. 27مچنین 27 کارگاه جانبی همزمان با پنل ها برگزار می شود که استقبالی که از همایش فراتر از انتظار ما بود و امیدواریم ادامه پیدا کند. در این هم 35 شرکت تولید کننده و وارد کننده، 15 شرکت دانش بنیان و 20 رش تولید کننده حضور داشتند.

اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح خلاء های قانونی در آتش نشانی تهران

در ادامه این همایش اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: یکی از سازمان هایی که خدمت خود را در دو حوزه خوبی انجام می دهند سازمان پر افتخار نشان آتشی است. گاید گاهی اوقات در مورد حوادث و بحران‌ها به میان می‌آیند که آتش نشانی فقط بحران و حوادث است و در این عرصه حضور پیدا می‌کند.

. . .. . به عنوان مثال در بافت فرسوده برای اینکه آتش را خاموش کنیم قدرت نفوذ و بافت فرسوده سالیان سال ما است. پهپمین پهپاد است که می تواند این کار را انجام دهد و نشان دهد که دسترسی خود را به این بافت فراهم کرده است. این دسته نشان از حرکت رو به یلوی این سازمان دارد. آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را حذف کنید یا خیر؟

این نماینده با بیان اینکه یکی دیگر از آنها انجام می شود که سازمان آتش نشانی می دهد و توانمند سازی است، گفت: چیزی که از سوی سازمان آتش نشانی صورت می گیرد می گیرد از خدمات است.

شاکری ادامه داد: آتش نشانی واقعاً خلاءهای بسیاری را انجام داده و با تربیت دانش شرکت های ذی صلاح خدمات را ارائه می دهد که به نظر من در آینده خدمات پیشروی را نیز ارائه خواهد کرد. اید درود به این سازمان که این را ارائه می دهد که به نظر من خدمات پیشروتری را می بیند.

در کلانشهرهایی مثل تهران خطراتی مثل فروریزش ساختمان‌ها و فرونشست زمین وجود دارد که شاید آا آن را بسازد. . . .. .

. . . . . بها به حمایت از این سازمان بر می خیزیم و اعلام آمادگی می کنیم اگر خلاء قانونی با مسرت حتما استقبال می کنیم که در طر. در کاستی هایی که شهرداری وانون همکاری با شورای اسلامی شهر تهران، وزارت راه و رازی، هوه قضاییه و ..

. . . .

. . . . . افرادی که اخطار دریافت می کنند نیز باید ما را یاری نند.

انتهای پیام