ماهواره‌های کانادا به کمک اوکراین آمدند

“مایک گرینلی” سازنده “MDA” در یک بیانیه گفت: تصاویر گرفته شده توسط ماهواره های ما که به دلیل وجود شرایط آب و هوایی به فرد است، با سایر منابع تصویری از شرکت های تجاری رصد زمین، ادغام و تجزیه و تحلیل و تحلیل. خواهند شد تا گزارش‌های اطلاعاتی جامع و نزدیک به در لحظه را برای مردم تهیه نند.

وی افزود: ما مفتخریم که می‌توانیم از قابلیت‌های ماهواره‌های راداری خود استفاده کنیم و بتوانیم هر کاری را در توان خود برای کمک به دولت برای محافظت از محیط‌های مختلف انجام دهیم.

کترکت «مک‌دونالد، دتوایلر و شرکا» که به اختصار «MDA» به نامیده می‌شود، یک شرکت چندملیتی ارتباطات و فناوری کانادایی است. این شرکت، شعبه‌های خارجی در سراسر کانادا و یکمریکا دارد. مهم ترین محصولات این شرکت شامل “ستانادارم” است که توسط “شاتل فضای ناسا” استفاده می شود و همچنین “کانادارم 2” “ا” کها

مجموعه “Adaranadarm” (Canadarm) از بازوهای مکانیکی است که بر روی شاتلهای فضایی و ایستگاههای فضایی نصب می شود تا بار جای خارجی راد. ابزار ابزار توسط “سانس فضایی کانادا” طراحی و ساخته می‌شود.

مبلیت های راداری “MDA” تابل توجه است. به عنوان مثال، این شرکت ماهواره “Radarsat-2” را که از دسامبر 2007 دور سیاره ما میچرخد و همچنین فضاپیمای “Radarsat Constellation” ساخته شده است که در ژوئن 2019 بر فراز موشک “فالکون 9” متعلق به شرکت “اسپیسایکس” ساخته شده است. مدار زمین پرتاب شدند.

یاانیه کوتاه “گرینلی” مشخص است که “MDA” از ماهواره‌های شرکت‌های دیگر نگاه خواهد کرد.

احتمالات وجود دارد. کاپرای مثال، شرکت “ellaاپلا اسپیس” (Capella Space) ستقر در کلرادو نیز تصاویر ” ) و بلکااسکای “(BlackSky) ادارات می شوند، عکسهایی از تجمیع روسیه به سازمان و افراد آن گرفته اند. را منتشر کرده است که نشان می دهد خسارات سنگینی به فروشگاه های مواد غذایی، خانه ها و سایر ساختمان های ماریرنظامی در شهر محاصره شده «ماریوپل» (Mariupol) وارد شده است.

46

خروج از نسخه موبایل