علمی و پزشکی

مردی که به‌خاطر در نیامدن بال‌هایش از ردبول شکایت کرد!

امیرحسین فقانی_ هر تبلیغی که توسط رادبال ایجاد می شود با شعار معروف “Радбол бех шма бал ми дехад” مرتبط است که سعی دارد محتوای بالای “انرژی” موجود در این نوشیدنی را برای مشتریان خود توصیف کند. اما در سال 2013 شعار آنها توسط مشتری که احساس می کرد این شعار نادرست است به صورت آزمایشی مطرح شد. بنجامین کرترز، مردی از آمریکا، بود که این شاعر سنتی نیست و به همین دیلیل از این شرکت به کاھیر دروگین کرد!

به شما بال نیم دیده

بنیامین منتظر نشد که واقعاً پول را پس دهد، زیرا می دانست که این شعار استعاره ای برای نشان دادن انرژی بالای این نوشیدنی است. گمراه‌کننده‌هایی که بنجامین در خواست استفاده کرد، این بود که انرژی مصرف می‌کرد، به اندازه‌ای که تبلیغ می‌شد انرژی ارائه نمی‌کند، زیرا یک قوطی ۲۵۰ میلی‌لیتری نسبت به یک فنجان قهوه دارد.

قاضی با چشم بنیامین در جلسه حضور داشت

در دادھاست بنجامین وکیں آمده است: «این گونه رفتار و کردار فریبنده است، یعنی تبلیغات و بازاریابی نه تنها فریبنده، بلکه فریبنده و فریبنده و در نتیجه قابل عمل است».

رادبول همیشه محصول خود را به عنوان «بهترین منبع انرژی» به بازار عرضه کرده بود، به عبارتی می‌گفت نوشیدنی آنها بهترین و مؤثرترین است.

ردبول هونو به بال هایش درد درد

با وجود اینکه شواهدی در مورد یک نقطه از دانش روی میز وجود دارد، ردبول هرگز اشتباه خود را نپذیرفت. زیرا آنها معتقد بودند که این فقط یک مشتری است که عصبانی است. برکی در شاحب ردبول می‌گفتند: این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌توان مرتکب شد، زیرا معتقدند «قدرت مشتری» را درک نمی‌کنند و همیشه حق مشتری را دارند.

با این حال، رادبول اعتقادات خود را حفظ کرد و اظهار داشت که هیچ یک از ترفندهای بازاریابی آنها نادرست نیست.

Радбол брай обмера за чесы в хавас прети می دهد، این می دهد را حال و فوزل کرد. با این حال، رادبول معتقد است که بازاریابی و برچسب‌گذاری آن همیشه دقیق و دقیق بوده است و از هرگونه مسئولیتی خودداری می‌کند.

در سال 1394 که شکایت به پایان رسید، مشتریان 13 میلیون دلار جریمه از این شرکت دریافت کردند.

227227