مسئله جمعیت حول محور فرهنگ است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، عاطفه خادمی، در گزارش گردهمایی فعالان حوزه منطقه، گزارش داد: پیشفرض ما در وزارت فرهنگ این بوده و هست که جمعیتی موضوعی است، به حول محور فرهنگ شکل گرفته است و نمی‌توان انتظار داشت که تنها با حل مسائل اقتصادی، مسائل، مسائل اقتصادی حل شود. جمعیت حل شود. . . . . .

دبیر ستاد مرکزی وزارت ارشاد افزود: امروز جمعیت، موضوعی مردم نیست ولی باید به موضوعی مردمی تبدیل شود. . . . . . در نتیجه حلقه‌های میانی باید فعال شوند.

. . . . . . . . . .

خروج از نسخه موبایل