اجتماعی

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، از فروردین محاسبه می‌شود

به گزارش شفاف، نماینده کارگران در شورای عالی گفت: کارگران از ابتدای بهمن ماه 1401 برای عدم اجرای حق مسکن کارگران 100 هزار تومان از کارفرما طلب دارند.

خدا گفت: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران 450 هزار تومان بود و سال گذشته شورای عالی 650 هزار تومان پیشنهاد داد و با پیگیری هایی که صورت گرفت این مبلغ به همان مصوبه شورای عالی تغییر یافت. ، یعنی مبلغ 650 هزار تومان. بر اساس مصوبه شورای عالی، این حق مسکن بدون توجه به زمان تصویب باید در ابتدای فروردین ماه پرداخت شود.

وی گفت: پرداخت اولیه ای که مصوب شد 550 هزار تومان بود یعنی کارفرمایان ابتدای سال 550 هزار تومان پرداخت می کردند و بر اساس قانون جدید 100 تومان تفاوت وجود دارد؛ این مبلغ 550 هزار تومان است. اگر کارفرمایان از ابتدای سال 550 هزار تومان به کارگران پرداخت کرده اند باید ماهیانه 100 هزار تومان مابه التفاوت و اگر برای هر کارگر ماهانه 650 هزار تومان پرداخت نکرده اند. کرین کندند.

نماینده کارگران در شورای عالی ادامه داد: درست است که مبلغ ذکر شده برای حق مسکن ناکافی است اما این باقیمانده بسته سال 1401 است که افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد است. 200 هزار تومان بابت حقوق کارگران و افزایش سال ها به دلیل اختلاف در تعداد و تعداد دولت و پیگیری های شورای عالی، تصویب به تعویق افتاد.

شورای عالی مانند هر سال برنامه ای برای رسیدگی به موضوع افزایش دستمزد کارگران، حق مسکن و سایر مزایای این قشر دارد. متأسفانه با توجه به اتفاقاتی که در حوزه وزارتخانه رخ داد، بررسی وضعیت شورای این وزارتخانه به تعویق افتاد و پیگیر این موضوع هستیم تا انشاءالله با حضور وزیر جدید و با این دیدگاه که ایشان خواهد داشت، ما بیشتر به معیشت کارگران کمک خواهیم کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان