عمومی

موج‌سواری روی یک شایعه در روز تعطیلی مدارس اردبیل – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی محبوبی پور مدیرکل امنیتی و اداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار آنلاین فرا گرفتن دختر در اردبیل را تکذیب و ایشتر کرد: آن دلاب کلمہ تکذیب می‌شود و به هیک وجه شهلت.

ویب با کرد با کرد با کرد به منور به منور به کامور بیدی‌های آنتی کنکلکی و انترا کید کرد کرد کردیہ کردیح:

محبوبی‌پور همچنین تعدادی از دانش‌آموزان اردبیلی را مجروح و دستگیر کرد و تصریح کرد: رسانه‌ها در صدد تحریک انقلابیون اردبیل هستند و این موضوعی است که حتی از ابتدای ناآرامی‌ها تا کنون در اردبیل برقرار است. کامل بود و حتی دستگیری های روزهای اول قابل توجه نبود.

وی کاترنشان کرد: باز هم تاکید می کنم در روزهای اخیر دانشجویی بازداشت نشده است و این موضوع نیز کذب است. همه دانشجویان و آینده سازان این مرز و بوم با جدیت کامل مشغول به تحصیل هستند.

مدیر امور امنیتی و اداری اردبیل ادامه داد: در روزهای اخیر سناریوی کشتار آنها سنگ اندازی شده و دروغ از آب درآمده است، از آن سوء استفاده کنید.

محبوبی پور گفت: اگر این خبر را دروغ گفته اید، فقط روز جمعه تمام مدارس اردبیل تعطیل است و دانش آموزان در مدارس حضور ندارند تا فردی به مدارس سر بزند و تعدادی را دستگیر کند!

به گزارش خبرنگار آنلاین، برخی از رسانه های ضد انقلاب در روز جمعه ۲۲ مهرماه در اخبار منتشر شدند.