عمومی

مورد توجه‌ترین مقاصد گردشگری مجازی در نوروز

تلات نوروزی هر ساله زمان مناسبی برای گردشگری عموم مردم بوده است. شیا ویروس چندین سالی بود که هرهای نوروزی طرفدار زیادی نداشتند و مورد توجه قرار می گرفتند که مردم نبودند. یا این که بسیاری از کاربران در نن سال گذشته سفرهای مجازی را به راه انداختند تا بهانه‌ای برای معرفی مماکن سیاحتی و زیارتی.

به گزارش سرخط نیوز، مرکز پژوهشی «دا ادامه نوشتار: تزا تزریق واکسن درمان و کاهش چشمگیر مبتلایان و درمان های پزشکی در اوار سال. جاهایی که حجم عظیمی از مسافران نوروزی در عید امسال دیده می شود.

طبق سی‌هررسی‌ها، حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد (اینستاگرام)، تخت شیمشید ()ویتر) و حافظیه در شیراز (تلگرام، مورد تو ر)

بنای گردشگری اول در هر تخت بیش از دو تخت دیگر مورد توجه کاربران قرار گرفته است. اینستاگرامی‌ها بیشتر از کاربران دو ر دیگر در نوروز ۱۴۰۱ ارامون اماکن تفریحی و تولید محتوا را تولید می‌کنند. انتشار تصاویر از اماکن گردشگردی بعد از بازدید از آنها، معرفی اماکن مختلف تاریخی، مذهبی و سیاحتی توسط تورهای گردشگردی و افراد مختلف، پیشنهاد سفر به این اماکن اطرافیان و دوستان، اشاره به تاریخچه و دلایل مهم این اماکن توسط تحقیقات این حوزه و. .. از دسترسی پرتکراری این اماکن در فضای مجازی است.

با توجه به بررسی تکرار این اماکن در نوروز 1401، انتشار تصاویر از اماکن گردشگری بعد از بازدید و پیشنهاد سفر به آنها، مهم ترین عامل پرتکراری این اماکن در بازه های بررسی در شبکه های اجتماعی بوده است.

در این گزارش اماکن گردشگری شامل اماکن تاریخی، مذهبی، ارامگاه مشاهیر و اماکن سیاحتی مورد قرا گرفته و منابع مرح

بنابر آمارها حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، تخت شیمشید در شیراز و برج میلاد در تهران سه مکان ۱۴۰۱وجهی کاربران توییتر.

مورد توجه‌ترین مقاصد گردشگری مجازی در نوروز

حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، تخت شیمشید در شیراز و میدان نقش در اصفهان سه مکان مورد توجه باربران اینستاگرام در نورو.

مورد توجه‌ترین مقاصد گردشگری مجازی در نوروز

ج شیمشید در شیراز، جرج میلاد در تهران و حافظیه در شیراز سه مکان مورد توجه کاربران تلگرام در نوروز ۱۴۰۱ بوده است.

مورد توجه‌ترین مقاصد گردشگری مجازی در نوروز

انتهای پیام