اجتماعی

میانگین حضور روزانه ۵۷ دقیقه ای دانش آموزان در «شاد» طی دوران کرونا

. . . . .

به گزارش سرخط نیوز، یوسف نوری در ویژه‌برنامه «مدرسه تلویزیونی» که به مناسبت گرامیداشت هفته معلم از شبکه آموزش سیما پخش شد، همزمان با فرا رسیدن هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره علامه شهید مطهری و بیش از ۴۰۰۰ معلم شهید و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید گفت: مدرسه تلویزیونی ایران. از 10 اسفند 1398 و زمزمان با شماره وارونا راهاندازی برگزار شد و ۲۴ رار کلاس درس در این مدت در مدرسه تلویزیونی بیسابقه برگزار شد.

. . . . برای همین منظور مکان مجازی فضای مجازی قرار گرفته است و به رور طبیعی آموزش ما باید آموزش ترکیبی باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به طور متوسط ​​شبکه شاد 11 میلیون دانش آموز را به میزان 57 دقیقه در هر روز تحت پوشش قرار داده است، گفت: برنامه ریزی ها در این قرارگاه در حال انجام است و باید نقش هرکدام از عواملی را که یار و یاور است. ماور ما بودند را کن اینیم.

نوری ادامه داد: راررکن تربیتی داریم که از جمله آن‌ها می‌توان به رسانه اشاره کرد. خیرین، دیگر نند که از توانایی آنها در مدرسه‌سازی استفاده می‌شود و رسانه را نیز باید همینطور نن. لازم است شبکه سیما را به تمت آموزش برنامه ای ببریم.

وی با بیان اینکه جادارد از معلمان کشورمان که در این دوسال متحمل زحمات زیادی شدند تا امر آموزش تداوم داشته باشد، گفت: آموزش ها از ۱۴ فروردین حضور داشتند و دانش آموزانی که در محیط قرنطینه قرار داشتند، برخی رفتارها را نشان می دادند که می کردند. دواکی از احساسات سرکوب شده ناشی از دوران قرنطینه بود و معلمان ما در زمینه بازگشت به آنها

ادامه دارد